SES Ankara Şubesi 02.kasım 2009 tarihinde saat 11.00’da İbn-i Sina Hastanesi poliklinikleri önünde toplanarak, Cebeci Hastanesi’nden de gelen üyelerle beraber (yaklaşık 300 kişi) Dekanlık binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Ücret eşitsizliğine karşı yapılan eylemde, niteliksiz sağlık hizmetleri yüzünden sağlık emekçilerinin ölümüne çalıştırıldıklarına dikkat çekildi. Eylemde güvencesiz, angarya ve korunmasız çalıştırılan sağlıkçıların domuz gribinden ölümlerinin yaşandığı bu dönemde nitelikli, parasız sağlık hizmeti için mücadele verileceği vurgulandı.

Dekanlık binası önünde A.Ü.T.F. İşyeri Temsilciler Meclisi adına Fatma Sarıkaya açıklama yaptı. İşleri, ücretleri, nitelikli sağlık hizmeti ve insanca bir yaşam için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

“25 Kasım’da grevdeyiz”
Şube Başkanı İbrahim Kara yaptığı konuşmada yönetimi uyararak haksızlığın son bulmasını ve tüm çalışanlara eşit koşullarda ücret verilmesini, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin, halkın sağlık hakkı için, güvenceli, eşit çalışma koşulları için 25 Kasım’da greve çıkılacağını ve haklarını almakta kararlı olduklarını söyledi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]