YÖK İşletme Bölümünü Üst Öğrenim Olarak Kabul Etmiyor!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Üniversitelerin işletme bölümünün sağlık personeli (Sağlık memurluğu bölümü) için bir üst öğrenim sayılmayacağına dair YÖK görüşü ektedir. Sendikamızın başvurusu üzerine bu hususun yeniden değerlendirilmesi için üniversiteler arası kurul başkanlığına yazı yazılmıştır. 

 

 

T. C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Sayı :B.30.0.EOB.0.00.00.01 Konu :Üst Öğrenim Hk. 1 5.10.2009*033388

SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI Necatibey Cad. No:82/13 S ıhıye/ ANKARA

 

   İLGİ:         a) Kamil SABAH’ ın 25/05/2009 tarihli dilekçesi.      

                    b) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 01/07/2009 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/6221

sayılı yazısı.

                    c)   SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanlığı’nın 08/10/2009 tarih ve705-2009/1300 sayılı yazısı.

      d)  Ünal İÇER , Esra Yusufoğlu ÇAHAN’ın 09/10/2009 tarihli dilekçeleri.

 

 

14/05/2008 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Yönetimi ye_Organizasyon Programı (hemşirelik, ebelik, sağlık memuru, laboratuvar, röntgen teknisyeni vb.) sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılmadığına karar verilmiştir.

07/01/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hastane Yönetimi ve Organizasyon programının sağlık çalışanları (hemşirelik, ebelik, sağlık memuru, laboratuar, röntgen, teknisyeni v.b.) için mesleki bir üst öğrenim sayılamayacağına ilişkin alınan 14/05/2008 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programının sağlık çalışanları için bir üst öğrenim sayılması nedeniyle iki kararın birbiri ile çeliştiğini belirtilerek söz konusu kararların yeniden değerlendirilmesine ilişkin bilgi isteği incelenmiş ve 14/05/2008 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında değişiklik yapılması gerekmediğine karar verilmiştir. 

17/06/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü’nde görülen öğrenimin, Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümü’nün bir üst öğrenimi olmadığına karar verilmiştir.

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]