İstanbul Üniversitesi Sağlık kurumlarında döner sermaye adaletsizliği sürmekte. 8 Nisan 2009 tarihinde Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet’le yaptığımız görüşmede talebimizin makul olduğu, sorunu çözeceği sözünü vermesine karşın geçen süre içinde herhangi bir adım atılmadı. Sorunu çözme konusundaki çağrılarımıza cevap alamadık. İstanbul Tıp Fakültesi işyeri temsilciliğimizin aldığı eylem kararlarını duyurmak için basın açıklaması yapıldı. Hastane bahçesinde “Dönerler artırılsın adil dağıtılsın” pankartı ve “eşitlik adalet istiyoruz, ekipte varız dönerde yok, dönersermaye adil dağıtılsın, performas sağlığa zararlıdır, rektör şaşırma sabrımızı taşırma” dövizleri taşındı. Basın açıklamasını işyeri temsilcisi Ersoy Adıgüzel okudu. Şube başkanı Songül Beydilli’de basın açıklamasında Hükümetten,  bütçeden ödenek, döner sermaye ödemelerinin maaşa eklenmesini, emekli maaşına yansıtılmasını;  maaşlarımızı düşük tutmanın gerekçesi haline getirilen döner sermaye payı yerine, maaşlarımızın hak ettiğimiz düzeye yükseltilerek, ücretlerimizin iyileştirilmesini; sağlık alanındaki her türlü özelleştirmeye son verilerek, katkı payı ve muayene ücreti alınmasına, kısıtlamalara son verilmesini; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının iptal edilmesini; herkesin eşit-ücretsiz-nitelikli-ulaşılabilir sağlık hizmetinden yararlandırılmasını; kamu sağlık kurumlarına bütçeden kaynak aktarılmasını, tüm çalışanların iş güvencesinin sağlanmasını; kadrolu personel alınmasını; gerçek anlamda kamusal bir sağlık sisteminin uygulandığı ortamda çalışmamızın sağlanmasını; grev-toplusözleşme hakkımızın tanınmasını, işten atmaların yasaklansın dedi.   Taleplerimiz için,  25 Kasım’da KESK’in kararı ile tüm yurtta uyarı grevindeyiz. Tüm emekçileri ve emek örgütlerini insanca yaşayacak güvenceli ücret –güvenceli çalışma koşulları ve sağlık hakkı için birlikte mücadeleye çağırıyoruz diyerek basın açıklaması bitirildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]