SSGSS yasasının 1.yılında tüm  ülkede protestolar gerçekleştirildi. KESK, TTB, TMMOB ve DİSK’in çağrısı ile eylemler yapıldı. Sendikamızın örgütlü olduğu illerde ve birçok hastanede basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Bize ulaşan haber ve resimlere yer verilecektir. 

Konu ile ilgili basın metnimiz: 
 

SAĞLIKTA MASAL BİTTİ!

 

Sağlık ve sosyal güvenlik alanlarını özelleştirmeyi programına koymuş, daha doğrusu iktidar olmak için bu alanlarda IMF ve DB’ na taahhütte bulunmuş AKP Hükümeti yaklaşık 5 yıldır Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasıyla (SS ve GSS ) yatıp kalkıyor. Para babalarının isteklerini emir telakki ederek koca bir toplumun sağlık ve sosyal güvenlik hakkını gasp ediyor. Bizlerin ve çocuklarımızın geleceğini karartıyor.  

Bugün bu yasanın uygulamaya girişinin 1. yılı. Bir yıl içinde sağlık ve sosyal güvenlik alanında yaşananları paylaşmak, deyim yerindeyse bu yasayı çıkaranların kirli çamaşırlarını teşhir etmek, yalanlarını yüzlerine çarpmak için burada toplandık. 

Hatırlayalım!

Bizler, bu yasanın mezarda emekliliği dayatarak, emekliliği olanaksız hale getireceğini, sağlık hizmeti almak için ödediğimiz vergilerin üstüne prim, katkı-katılım payı ve ilave ücret getirerek sağlık hizmetlerine ulaşımı ve eşitsizlikleri artıracağını söylüyorduk. Peki ya onlar? Onlar, herkesin sağlık ve sosyal güvenlik kapsamına alınacağını, aktif- pasif dengesinin kurulacağını, prim ödeyebilenden prim alınacağını, ödeyemeyenlerin priminin devletçe ödeneceğini, mevcut sigortalılara ek bir yük getirilmeyeceğini, kazanılmış hakların korunacağını, 18 yaş altındaki çocukların tüm sağlık hizmetlerinden koşulsuzca yararlanacağını söylüyorlardı. 

   İşte yaşanan gerçekler;

  • Kayıt dışı, sigortasız çalışanların oranı daha da arttı. Herkesi kapsayacağı iddia edilen SS ve GSS sistemi herkesi kapsamıyor.
  • Muayene ücretleri son zamlarla birlikte %650 artırıldı. Herkes ek yük altında.
  • Hastaneye yatan, ameliyat olan hastalara da katılım payı zorunluluğu getirildi.
  • İlaçta devletin ödediği pay düşürülürken, hastaların payı sürekli artırıldı.
  • Başlangıçta özendirilen özel hastaneler artık ateş pahası.
  • Milyonlarca yurttaşımız hala sağlık güvencesinden yoksun.
  • Kriz bahanesiyle işten atılanlar, sadece işini ve aşını kaybetmedi, sağlık hizmetlerinden de mahrum kaldılar.
  • Anne babaları GSS primi ödeyemeyen 18 yaş altındaki çocuklar için kısıtlamalar, engeller getirildi.
  • Muhtaç diye yeşil kart verilen vatandaşlardan muayene ücreti alınıyor. Gözlükte katılım payı isteniyor.
  • 10 Temmuzda yürürlüğe giren torba yasayla hastane katılım paylarının 10 kata kadar artırılma yetkisi Maliye Bakanlığına verildi.

 
 

Bu listeyi daha da uzatabiliriz. Ancak bu kadarı bile söylenenle yapılanın aynı olmadığını  göstermektedir. Daha fazlasını ise hem sağlık emekçileri, hem de sağlık hizmeti alanlar yaşarak görmektedirler. 

Aradan geçen bir yıllık süre gerçeklerin ayan beyan ortaya çıkmasına yetti. Süslü  sözlerin birer yalandan ibaret olduğu anlaşıldı. Kısacası MASAL BİTTİ. 

Halka “Sağlıkta reform” olarak sundukları bu yasadan ilk kaçanlar iktidardakiler olmuş ve yasa hazırlanırken kendileri için farklı düzenleme yaptırmışlardır. Çünkü kendi yalanlarına kendileri inanmamıştı.  

Şimdi de, herhangi bir ticari malı sergileyen firmalar gibi televizyonlara verdikleri reklamlarla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak halktan aldıkları paraları gizleyerek herkese ne kadar iyi (!) sağlık ve sosyal güvenlik hizmeti verdiklerini anlatmaktadırlar. Çünkü çok övündükleri SGK 2009 yılının ilk 7 ayında milyonlarca liralık açık vermiş durumdadır.  

Nüfusunun 10 milyonunu kapsamayan, 60 milyonuna yeterli ve gerekli hizmet sunamayan sistemin Sigortası atmıştır. Ülkemizin Sağlık sistemi karanlıktadır.

15 milyonun işsiz olduğu, emeklilerin ölüm sınırında yaşayacak kadar, çalışanların açlık sınırında ücret aldığı bir ülkede Sosyal güvenlikten söz edilebilir mi? Sosyal Güvenlik de karanlıktadır. 

Bizler biliyoruz ki, 1. yılını dolduran SS ve GSS yasası tam anlamıyla bir yıkımdır.   

İnsanca bir yaşam ve güvenli bir gelecek ancak ve ancak toplumun tüm mağdur kesimlerinin sabırla ve kararlılıkla mücadelesi ile mümkündür. 

Bizler her zaman bu mücadelenin en önünde yerimizi alacağız

Herkese Sağlık  Güvenli Gelecek İçin Mücadelemizi yükselteceğiz. 
 

SES MERKEZ YÖNETİM KURULU
 
 
 


 Adana’da DİSK- KESK-TMMOB-TTB-Adana Eczacı Odası olarak ortak basın açıklaması düzenlendi.
 

Batman Sağlık Platformu Bileşenleri tarafında 1 Ekim GSS nin 1. yıldönümünde Gülistan caddesinden sanat sokağında bulunan SGK önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirilip basın açıklaması yapıldı.
 
 

DİYARBAKIR

KESK’e bağlı  sendikalara üye emekçiler SGK önünde saat 12.30 da toplandı,  ‘Toplu Sözleşme Hakkımız, Grev Silahımız, Savaşa Değil Emekçiye Bütçe, Yaşasın Sendikal Mücadelemiz’’ ve benzeri sloganlar atıldı. SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun’un konuşmasının ardından eylem sona erdi.

 


MERSİN

 
1 Ekim 2009’da yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Yasası  ve AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı Mersin’de de düzenlenen yürüyüş ve Basın Açıklaması ile protesto edildi.  
  
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen eyleme çok sayıda sendika, meslek odası, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü katıldı. Merkez 12 nolu Sağlık Ocağı önünde toplanılarak, Sosyal Güvenlik Kurumunun önüne kadar sloganlarla ve halka el ilanlarını dağıtarak yüründü. Burada platform dönem sözcüsü Eğitimsen Mersin Şube Başkanı Ahmet ANTMEN tarafından okunan basın açıklamasında; IMF ve Dünya Bankası talimatları ile AKP tarafından uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı protesto edildi.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŞANLIURFA 

1 Ekim’de saat:12.00’da SGK il binası önünde hastalardan alınacak olan muayene katkı payı ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına yaklaşık 100 kişi katılım sağladı. Basın açıklaması SES Şube Başkanı Dt. İsmet KARADAĞ tarafından yapıldı.

 


ANTALYA
SES Antalya Şubesi önünde toplanan Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri  buradan sloganlarla SGK Antalya İl Müdürlüğü binası önüne yürüdüler. Yıkım politikalarını ve sonuçlarını anlatan emekçiler, yıkımı durdurmak için sokakta olduklarını ifade ettiler.  
 
SGK önünde yapılan açıklamayı Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayhan Tolunay  yaptı.
 

ESKİŞEHİR
 
Eskişehir’de “Sağlık ve Sosyal Güvenlik Hakkımı Geri İstiyorum” ana temasıyla yapılan mitinge yaklaşık 1500 kişi katıldı. Mitinge parti, sendika, kitle örgütü üyelerinin dışında halkın ilgisi de dikkat çekiciydi. Mitingde SES Genel Merkez yöneticisi Köksal Aydın, Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel, Eczacılar Odası Başkanı Yücel Yenilmez ve SES Şube Başkanı Bülent Nazım Yılmaz konuşma yaptılar.

   SES Şube Başkanı Bülent Nazım Yılmaz katılan ve destek verenlere teşekkür ettikten sonra 70 milyon yurttaşın en temel hakkı olan sağlık hakkını, dolayısıyla yaşam hakkının tehlikede olduğunu, bu tehlikeyi savmanın yolunun emekçilerin birleşik mücadelesinden geçtiğini dile getirdi. Miting halaylarla sona erdi.


İZMİR

 

KESK Şubeler Platformu, DİSK ve TMMOB üyeleri saat 12.30 da SGK önünde ortak 
basın açıklaması yaptılar. Açıklama, KESK şubeler platformu dönem sözcüsü 
Eğitim Sen İzmir 3 nolu şube başkanı tarafından yapıldı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi, TMMOB İKK temsilcisi ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Zeki Gül birer konuşma yaptılar.
 
 
 

SAMSUN 

KESK Şubeler Platformu, TMMOB Samsun İKK ve Samsun Tabip Odası olarak İl sağlık Müdürlüğü  önünde açıklama yapıldı.
 
 

MANİSA
 


GaziantepSİİRT

TUNCELİ


MARDİN

 

 

 

 
 
 
 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]