Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan sendikamızın şube yönetim kurulu üyesi Dr. Rıza ÖZBEK, işyeri temsilcimiz Dr. Ali Polat, üyemiz Dr. Füsun Avcı, üyemiz Dr. Alirıza Özhan’ın da aralarında bulunduğu 5 hekim geçici olarak kurum dışına görevlendirilmesi ile ilgili basın açıklaması ve Genel Sekreterimiz Kemal Yılmaz’ın da bulunduğu şube yöneticilerimizden oluşan heyet Ankara Valiliği’ne yürüdü.

Basın açıklamasına KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek, Devrimci Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK’e bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri ve meslek odaları temsilcileri destek verdi. Yapılan açıklamada sağlık alanındaki yıkıma vurgu yapılırken, “sağlı sistemindeki sorunların giderilmesi gerekirken, özverili bir biçimde halka hizmet vermeye çalışan sendikamız üyelerinin sürgün edildiği” ifade edildi. Ayrıca Sağlık Sen kadrolaşmasının en üst seviyeye çıktığı hastanede başhekim istifaya çağrılırken, devlet güdümlü sendikacılıktan da vazgeçilmesi istendi. Açıklamanın sonunda sürgünler geri alınıncaya kadar mücadelemizin süreceği belirtildi.

 

  Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

SORUNLAR ÇOK MUHATTAP YOK !

 Domuz gribi tehdidinin ülkemizi etkisi altına aldığı, Ankara’da da bir İlköğretim okulunun tatil edildiği bir dönemde; hastanelerimizin acil servislerinin ve yoğun bakım ünitelerinin desteklenmesi gerektiği Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan tarafından ifade edilmesine rağmen Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin keyfi ve hukuksuz uygulamaları ile Acil Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan sendikamızın şube yönetim kurulu üyesi Dr. Rıza ÖZBEK, işyeri temsilcimiz Dr. Ali Polat, üyemiz Dr. Füsun Avcı, üyemiz Dr. Alirıza Özhan’ın da aralarında bulunduğu 5 hekim geçici olarak kurum dışında görevlendirilmişlerdir.

 

2009 yılının ilk günlerinden itibaren yaşanan hukuk dışı uygulamalar çalışma barışını bozarken, halkın da sağlık hizmetine erişiminde zorlukları beraberinde getirmiştir.

 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, halkın sağlık hizmetlerine ulaşımındaki eksikliklerin ve sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti sunumundaki sorunlarının giderilmesi konusunda çalışmalar yürütmeyi bir kenara bırakıp, önce sendikamızdan istifa ettirme ve kendi güdümlerindeki sendikayı örgütlemeye çalıştılar başaramadılar. Sendikamızdan istifa etmeyenleri de baskı ve tehditle sindirme politikaları tutmayınca da, görev yerlerinde de değişiklikler yaptılar. O da yetmedi, sendikamızın yönetici, temsilci ve üyelerini hukuksuz bir şekilde başka kurumlarda görevlendirmeye çalıştılar. Tabi bu arada Sağlık Sen üyelerini ise ödüllendirmekten geri kalmadılar.

 Oysa domuz gribi salgını Ankara’yı tehdit ediyordu.

 Başhekim Öner Odabaş’ın domuz gribi salgınına karşı başta acil servisler ve yoğun bakım üniteleri olmak üzere hastaneyi hazırlaması gerekirken, domuz gribi salgınını bir kenara bırakarak, İl Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy’un “bu hastanede SES’i bitireceksiniz” emrini yerine getirmektedir. Hastanede sorunlar büyüdüğünde ise bugün ulusal basında çıkan demecinde olduğu gibi klinik şeflerine sorumluluğu atarak sorumluluklarından kaçmaya ve çalışanları birbirine düşman etmeye çalışmaktadır. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak gazetede çıkan haberin başlığının yoğun bakımda yaşanan ölümlerin sürgüne bağlanmasının sorunlu bir başlık olduğunu bilmekle beraber başlıktan bağımsız olarak içeriğinin doğru olduğunu ve bu durumun sorumlusunun gece gündüz demeden özveri ile çalışan Dahiliye Kliniği Şefi ve Dahiliye Kliniğinin doktorları olduğunu görmüyoruz. Mevcut aksaklıkların oluşmasının gerçek sorumluları İl Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy, Başhekim Öner Odabaş ve Yoğun Bakımlar Direktörü Selçuk Çomoğlu’dur.

 İl Sağlık Müdürü Mustafa Aksoy, Hastane Başhekimi Öner Odabaş ve Yoğun Bakımlar Direktörü Selçuk Çomoğlu sorumluluklarından kaçmaya çalışadursunlar biz sorumluluklarımızın bilincinde olarak bu hukuk dışı geçici görevlendirmelere gitmeyeceğimizi, hastanemizde, işimizin başında olduğumuzu ve  hastalarımıza hizmet vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

 Ayrıca başta Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere yaşanan sorunlarla ilgili muhatap bulamadığımızdan kaynaklı olarak, yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için Buradan Ankara Valiliğine yürüyerek, Ankara Valisi Kemal ÖNAL’a rapor ile birlikte randevu talep eden mektubumuzu ileteceğiz.

 Tüm bu baskı ve hukuk dışı uygulamalara karşı; işimiz, iş güvencemiz, ücretimiz ve halkın sağlık hakkı için SES’siz kalmayacağız !

 


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]