Samsunda İMF-DB Türkiye toplantısı kitlesel bir şekilde protesto edildi. Çiftlik Akbank önünde toplanılıp konak sinemasına yürüyüş yapıldı. Ortak açıklama KESK dönem sözcüsü Yapı Yol-Sen Şube Başkanı Uğurca ALBAK tarafından okundu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]