SAĞLIK ÖRGÜTLERİ UYARDI

Facebook
Twitter
WhatsApp
Sağlık İşkolunda örgütlü sendika ve meslek örgütleri sağlık işkolunda yaşanan sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenleyerek hükümeti uyardı.
Ortak Açıklama için Tıklayınız.

Ortak Açıklama için Tıklayınız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]