BASINA VE KAMUOYUNA                

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasası ile halkın sağlık hizmetine ulaşma ve yararlanma hakkı ihlal edilmektedir.               

1 Ekim 2009 tarihinden itibaren;
·         Sağlık Ocakları ve Aile hekimliğine başvuranlardan 2 TL
.
·       Üniversite ve Devlet Hastanelerinde 8 TL.
·         Özel Hastanelerde 15 TL. muayene ücretleri alınmaya başlanmıştır.Sağlık hizmeti almak isteyen halkımızın cebine göz diken AKP iktidarının bu uygulamasını iptal ettirmek için her çarşamba bir sağlık kuruluşu önünde halkı bilinçlendirme ve tepkileri ortaya çıkarmak için eylem yapıyoruz. Bütün Mersin’lileri bu eylemlere katılmaya çağırıyoruz.       
Sağlıklı yaşam temel bir insan hakkıdır. Sağlık hakkını anlamlı kılan sağlık hizmetlerine ücretsiz ve nitelikli ulaşma ve yararlanmadır.
               
SS ve GSS toplumsal ihtiyaçlar ve kaynaklar göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir reform programı değildir. Amerika’da IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından planlanan ve işbirlikçileri tarafından Türkiye’de uygulamaya çalışılan program hem sağlık hizmeti verenler hem de sağlık hizmetlerinden faydalananlar açısından bir yıkım programıdır.
               
Sağlık hizmeti almak isteyenlerin cebinden katkı payı, muayene ücreti ödemeden bu hizmete ulaşmaları mümkün değil. Sağlığı tamamen piyasa koşullarına terk edip, hastaneleri ticarethane gibi çalıştırmaya başladılar.
               
Hastaneler ticarethane, sağlık emekçileri köle, hastalar müşteridir. Bizler Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sağlık hakkımızın mücadelesini veriyoruz. Parası olanın parası kadar sağlık hizmeti aldığı bir ülkede değil, halkın nitelikli kamusal bir sağlık hizmeti aldığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. Sağlığımızı, geleceğimizi çalanlara karşı halkın sağlık hakkı var diyoruz. Yetmiş milyon insanın sağlık hakkına kavuşabilmesi içinde öncelikle SSGSS yasası derhal yürürlükten kaldırılmalıdır. Bütün halkın sağlık harcamaları genel bütçeden karşılanmalıdır.
               
Katılım payı, muayene ücretleri gibi ek ödemeler derhal kaldırılmalıdır. Sağlık hizmetlerindeki bütün eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Sağlık çalışanları güvenli bir çalışma ortamına kavuşturulmalıdır. Bütün bunların gerçekleştirilebilmesi için kamusal, nitelikli bir sağlık hizmeti politikası hayata geçirilmelidir.
               
Bizler halkın sağlık hakkı için mücadele edenler AKP nin sağlığa zararlı politikalarına karşı sağlık örgütleri ile 18 Ekimde on binlerce insanla İstanbul Kadıköy de parasız sağlık taleplerini, 7 Kasım da Ankara da Devrimci Sağlık İş ile Sağlıkta Taşeronu Süpüreceğiz eylemini ve 25 Kasımda Bütün Halk ile zamlara, gericiliğe, ırkçılığa, baskılara karşı
·          İnsanca bir yaşam için,
·          Kamusal hizmetlerin parasız verilmesi için,
·          İşten atılmaların yasaklanması için,
·          Açlık sınırı altında yaşayan yurttaşlarımıza “ yurttaşlık ücreti” ödenmesi için,
·          Özelleştirme, taşeronlaştırma uygulamalarının kaldırılması için,
·          Toplu sözleşme ve grev hakkımızı kullanmak için,
·          Kardeşçe barış içinde tam bağımsız bir ülkede yaşamak için, bir gün grevdeyiz! 
Bütün Mersinlileri 25 Kasım 2009 Çarşamba günü HASTANELERE GİTMEYİN, KESK’in yapacağı eyleme katılın çağrısı yapıyoruz. 28.10.2009  

AKP, IMF, DB SAĞLIĞA ZARARLIDIR.

SUSMA HAYKIR, SAĞLIK HAKTIR,
MUAYENE ÜCRETLERİ İPTAL EDİLSİN

HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK
                                                                                                                                     

 

SES MERSİN ŞUBE A.                                                                                                                                                                                                             
Yılmaz BOZKURT
                                                                                                                                                                                                               
Şube Başkanı
    

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]