Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 12.30’da tüm sağlık çalışanları örgütlerinin katılımı ile yapılan basın açıklamasında AKP’nin Sağlık alanındaki iflası dile getirildi. Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacı Odası, Veteriner Hekimler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına yapılan basın açıklamasına Devrimci Sağlık İş ve Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanları Konseyi’de destek verdiler. Tüm kurumlar adına açıklamayı okuyan Mersin Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı Sağlıkta Dönüşüm Programının bir ucubeye dönüştüğünü, AKP Hükümetinin gözümüzün içine baka baka yalan söylediğini belirtti. 250’den fazla çalışan ve hasta yakınlarının da katıldığı eylemde Atıcı, Mersin’deki tüm sağlık örgütleri olarak halkın sağlıklı yaşam hakkına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]