Sağlık Bakanlığı lisans tamamlama programlarında kayıt süresini 27 Ekim 2009 tarihine kadar uzattı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi; 2000 Tl’lik harç bedelleri nedeniyle sendikamız tarafından yurdun her tarafından çekilen fakslar ve yapılan basın açıklamaları nedeniyle harç bedelleri hakkındaki duyurusunu internet sitesinden geri çekti. Yaptığımız görüşmede Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı harç bedellerinin sağlık Bakanlığı, YÖK ve üniversite arasında yeniden belirleneceğini söyledi.

 

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü  

Sayı        : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/12886                                                                                                                                                      19.10.2009 

Konu      : Lisans Tamamlama 

                                                                             ACELE GÜNLÜDÜR                                                                                                                              LANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 İlgi: a) 05/08/2009 tarih ve 2009/48 Nolu Genelge,           

b) 01/10/2009 tarih ve 2009/57 Nolu Genelge.      

Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programlarından yararlanmak isteyen adayların Bakanlığımız ilgi Genelgeler doğrultusunda; internet üzerinden 10 Ağustos 07 Eylül 2009 tarihleri arasında ön başvuruları alınmış, 05 – 23 Ekim tarihleri arasında ise il sağlık müdürlüklerince kayıta esas belgelerin alınmasına devam edilmektedir.

İnternet üzerinden başvuru yapamayan adaylara yeni bir hak tanınması konusunda,  şahıslar tarafından il sağlık müdürlüklerine ve Bakanlığımıza yoğun talepte bulunulmuştur.

Bakanlığımızca bu yoğun talepler değerlendirilerek, uygun şartları taşıyıp ön başvuruda bulunamayanların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla, kesin kayıta esas işlemler için gerekli evraklarla birlikte kayıt tarihleri içinde başvurularının kabul edilmesi ve bu nedenle ilgi (b) genelgede belirtilen 23 ekim 2009 tarihinde sona erecek olan kayıt süresinin 27 Ekim 2009 tarihine kadar uzatılması Makamın 16/10/2009 tarih ve B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/12795 sayılı Oluruyla uygun görülmüştür.

Daha önceden internetten ön başvuruda bulunamayanlara ilgi (b) genelge ekindeki EK-2 formunun tamamının doldurtturularak, kayda esas evraklarıyla beraber teslim alınmasını,

Lisans Tamamlama için kayıt işlemlerinin bahse konu makam oluru doğrultusunda yapılması ve ilinizde bulunan üniversitelere, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlara konuyla ilgili gerekli duyuruların yapılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 Yenişehir 06420 ANKARA   Ayrıntılı bilgi için irtibat: Dai.Bşk. M.HAYIRDOĞAN

Telefon: (0 312) 458 35 06                              Fax: (0 312) 458 35 69e-posta: [email protected]                          Elektronik ağ: www.saglik.gov.tr

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]