14 Ekim 2009 Çarşamba günü muayene ücretlerine yapılan zam ve GSS’nin 1.yılını doldurması nedeni ile Mersin Devlet Hastanesi önünde katkı payları ile ilgili yapmış olduğumuz basın açıklamasına halkın yoğun ilgisi ile birlikte Tabip Odası, Dev Sağlık İş , DKÖ, Siyasi Partiler ve KESK’e bağlı sendikalar destek vermiştir.Basın açıklamasını şube başkanımız Yılmaz BOZKURT okumuştur. Ayrıca her Çarşamba sağlık hakkı eylemlerinin yapılacağı tüm kamuoyuna ve sağlık emekçilerine duyurulmuştur.


 
  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]