KESK Edirne Şubeler platformu, DİSK Bölge temsilciliği, Edirne Tabip Odası, TMMOB Edirne İKK, Gençlik Grupları yerel dernekler ve çeşitli siyasi parti il örgütlerinin katılımıyla yaklaşık 300 kişilik bir eylem gerçekleştirildi. Edirne Belediyesinin önünden Saraçlar Caddesine  500–600 metrelik yürüyüşün ardından Saraçlar Caddesinde toplanan kitle yapılan basın açıklamasının ardından sloganlar atarak dağıldı. Yürüyüş boyunca hem kitlenin hem de etraftaki izleyicilerin coşkusu ilgisi dikkate değerdi.
               

                                                                                            

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]