İstanbul Aksaray Şubeye bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi hastanelerinde basın açıklamaları yapıldı. Açıklamada “SSGSS yasası iptal edilsin”, “muayene katkı payları uygulaması geri alınsın”, “vatandaşın cebinden sağlıkçının emeğinden tasarruf olmaz”, “İMF, DB değil emekçiler yönetsin”, “İMF defol bu ülke bu halk satılık değildir”, “sağlıktan tasarruf ölüm demektir”, “güvenceli iş güvenceli ücret istiyoruz” dövizleri yer aldı.

Hastane içindeki hasta ve hasta yakınlarının da katıldığı açıklamasında 18 Ekim 2009 günü yapılacak Kadıköy mitingine çağrı yapıldı ver halka miting bildirileri dağıtıldı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]