BASINA VE KAMUOYUNA

Bugün burada toplanmamızın nedeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde halkımıza sunulan hizmetin niteliği ve sağlık emekçilerinin hangi şartlar altında görev yaptıklarını sizlerle paylaşmaktır.

Değerli basın emekçileri; hastaların ve sağlık emekçilerinin karşılaştığı sorunlara bakıldığında şu sorunlar görülmektedir.

Hasta bekleme yerinin yetersiz olması nedeniyle hastaların çoğunun ayakta veya polikliniklerde beklemeleri, gerek doktor gerekse muayene olacak hastayı ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Aynı şekilde yer sıkıntısından kaynaklı gerekli hasta mahremiyeti sağlanamamaktadır.

Yeterli havalandırma ve hastaların muayene edildikleri polikliniklerde klimaların olmayışı hizmet niteliğini azaltmaktadır. Röntgende gerekli kurşunlama ve koruma önlemleri alınmadığından,  ortamda bulunan hastalar ve sağlık emekçileri radyasyonla birebir temas halinde bulunup, sağlıkları tehdit edilmektedir.

Ayrıca ilimizde sıkça rastlanılan elektrik kesintileri, hastanede jeneratör bulunmayışından ötürü cihaz arızalarına sebep olmakta, hizmet sunumunu sekteye uğratıp hastaların mağdur olmasına neden olmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Kalite Kontrol Birimi yetkilileri daha önce; şu anki hizmet binasının yeterli ve uygun olmadığı direktifinde bulunmuş olmasına rağmen kayda değer bir ilerleme sağlanamamış, yapılan çalışmalar bürokratik engellere takılmıştır.

Ve ne acıdır ki; bir yandan kalite birimleriyle sözde düzeni sağlamaya çalışan AKP hükümeti, bir yandan da Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak adlandırdıkları;

*SSK Hastanelerinin Devri

*Aile Hekimliği

*SSGSS Yasası

*Tam Gün Yasası

*Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ile hastanelerin tamamen tasfiyelerine neden olmaktadır.

Şimdi sormak istiyoruz! Neden bürokratik engeller aşılamamış! Neden halkın ve sağlık emekçilerinin sağlığı tehlikeye atılmış! Ve neden daha kaliteli bir sağlık hizmet sunumu sağlanamamıştır!

Bu Sağlıkta Dönüşüm programı değil, birebir sağlıkta yıkım programıdır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak herkesin eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmetinden yararlandığı, demokratik bir düzen kuruluncaya kadar mücadelemiz devam edecektir.

                                                                                                                             SES SİİRT ŞUBESİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]