PSI’ın SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI TOPLANTISINA KATILDIK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Kamu Hizmetleri Enternasyonali’nin (PSI) “Sağlık Sektöründe İşyeri Sağlığı Güneydoğu Avrupa Semineri” 25–26 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Sendikamız adına MYK üyeleri Ümit Doğan, Meryem Özsöğüt, Şükran Doğan, Sendika uzmanı Cahide Sarı, sendikamız sağlık çalışanlarının sağlığı merkez komisyonu üyesi Özlem Özkan katıldılar.

Türkiye’den sendikamız SESin yanısıra Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş’in, Bulgaristan, Romanya ve Moldova’dan sağlık alanında örgütlü sendikaların katıldığı toplantıda;

· Ülkelerin sağlık sistemlerindeki yapılan yapısal değişikliklerin sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına yansımaları

         · Sağlık sektöründe işyeri sağlığı konusunda uluslar arası kural ve düzenlemeler

         · Çalışanların yaralanma, enfeksiyon, stres, şiddet, saldırganlık ve taciz vb. maruz kaldıkları risklerin tanınması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar

          · İşyeri sağlığı nasıl ele alınıyor?

· Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesinde sendikaların rolü

konuları işlenerek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca bölgesel düzeyde çalışmaların ve deneyimlerin ortaklaştırılması, işyerlerine yaygınlaştırılması önerileri genel kabul gördü.


 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]