ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞANLAR MUTSUZ !.

Facebook
Twitter
WhatsApp

 Bir süredir devam eden eleman eksikliği, iş yükü, fazla çalışma, kesilen yemek parasının geri ödenmemesine bir de döner sermayede adaletsiz kesintiler eklenince sağlık emekçileri eyleme başladı.

1 Temmuz günü çalışanların döner sermaye ücretlerinde bazı birimlerde hiç kesinti yapılmazken bazı birimlerde %25 oranında kesintiler yapıldı. Üstelik yönetim kurulu kararıyla bilimsel çalışma adı altında bazı çalışmalar için %30’lara varan artışlar yapılmıştı. Dekanlık tarafından bilgilendirme toplantılarında gerekçe olarak fakültenin büyük miktarda borçları olduğu ve kâr eden birimler-zarar eden birimler ayrımıyla bu eşitsizliğin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Öğle arası İbn-i Sina da bekleyen sağlık emekçilerine Cebeci hastanesinden gelenlerin katılmasıyla yaklaşık 300 kişilik sağlık emekçisi dekanlık binasına yürüyerek yaptığı eylemle ayrım gözetmeksizin tüm çalışanların haklarının verilmesini talep etti. “Eşitlik, adalet istiyoruz”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Direnen direne kazanacağız”, “Yönetim istifa” sloganlarıyla Dekanlık binası önüne yürüyen sağlık emekçileri fakülte yönetimini ıslıklarla ve sloganlarla protesto ederek ek ödemelerde yaşanan adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını talep etti.

SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara

Bu uygulamadan vazgeçin

SES Ankara Şubesi Başkanı İbrahim Kara burada yaptığı konuşmada, Üniversite Hastanelerinde yaşanan, eşit olmayan bu uygulamanın son bulması için yönetimle görüştüklerini, fakat bu yönetiminde zaten eşitsiz olan ek ödeme uygulamasına devam ettiğini belirtti. Piyasacı mantıkla hareket eden hastane yönetiminin pervasızca davrandığına dikkat çeken Kara, sağlık hizmetinin nitelikli verilmesi için canla başla çalışan sağlık emekçilerinin yok sayıldığını vurguladı.

İbrahim Kara konuşmasında, yönetimin öğretim elemanlarının ek ödemelerini artırdığını, 4A’lı çalışanların ek ödemelerini yüzde 25 oranında azalttığını ve 4B’li ile taşeron sağlık işçilerine ise hiç vermediğini söyledi. Yönetime bir an evvel bu tutumunuzdan vazgeçin diye uyarıda bulunan Kara, hastane çalışanlarının haklarını alana kadar mücadelede kararlı olduklarını hatırlattı.


SES İşyeri Temsilcisi Gülay Yirci

Adil ve güvenceli iş istiyoruz

Dekanlık önündeki eylem sonrası İbni Sina Hastanesi önüne tekrar gelen sağlık emekçileri adına SES İşyeri Temsilcisi Gülay Yirci basın açıklamasını yaptı. Gülay Yirci açıklamada, bütün çalışanlara eşit işe eşit ücret, ek ödemelerin adil paylaştırılması, yemek ücretinin geri verilmesi, tüm çalışanlara hastanedeki özel yatakların ücretsiz sağlanması talebinde bulundu.

Yirci, her türlü ayrımcılığa, adaletsizliğe, çifte standarda karşı tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle her zaman burada olacaklarını vurgularken taşeron, sözleşmeli, kadrolu statü ayrımına son verilmesi adil ve güvenceli iş olanaklarının sağlanmasını istedi.

Sorunlar Giderilmedi, sağlık emekçileri mutsuz!

 Sorunların devam etmesi üzerine eylemlerine devam kararı alan SES İşyeri Temsilciliğimiz “Mutsuzuz” ifadeleri ve sebeplerinin yazılı olduğu kokartlar taktı.

Ayrıca 14 Temmuz Salı ve 15 Temmuz Çarşamba günü İbn-i Sina Hastanesinde 08:00’da sabah işe girişlerde 15 Dakika Fakülte yönetimini protesto ederek işyerine toplu girişler yaptı.

 17 Temmuz Cuma günü de Cebeci Hastanesinde 12:30 da yemekhane önünde bir araya gelen sağlık emekçileri buradan akademik personelin yemekhanesi önünden yürüyerek Başhekimlik önüne geldi.

 Başhekimlik önünde açıklamayı işyeri temsilcimiz Emine Uysal okudu.

 Uysal açıklamasında “Sağlığın piyasalaştırılması, Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin köleleştirilmesi, yöneticilerin çalışanları bölerek yönetmesi, ücret ödemelerindeki adaletsizlikler (sözleşmelilere döner sermaye verilmemesi gibi.), kar-zarar hesabıyla rekabetin dayatılması, Hastanelerin işletme olması Bizi mutsuz ediyor” dedi.

Uysal ayrıca “Bizler de işyerimizde hem çalışanların hem de hastalarımızın mutlu olması için taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz.

 Kamu sağlık kurumlarının finansmanının devlet tarafından karşılanmasını, hastalarımızın para cüzdanının kabarıklılığına değil nüfus cüzdanına bakılarak muayene edilmesini istiyoruz.

Tüm çalışanlara insanca yaşamaya yetecek, emekliliğe yansıyacak, aynı işe eşitliği esas alan temel ücret istiyoruz.

Adil bir çalışma ortamı istiyoruz.

Tüm sağlık çalışanlarına iş güvencesi istiyoruz.

 Biz her türlü eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı

 MUTLU olmak istiyoruz” diyerek açıklamasını bitirdi.

Ardından sözü alan SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara “Sağlık hizmeti üretirken bir ekip olarak hareket eden sağlık emekçileri olarak yöneticilerin bizi mutsuz eden uygulamalarına karşı şimdi her birimizin aynı ekibin birer halkası olarak bir araya gelerek mücadeleye etme, işyerimizde sorunlarımızı çözme, mutlu bir çalışma ortamını kurma zamanıdır” diyerek tüm sağlık çalışanlarını mücadeleye çağırdı.

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]