BASINA VE KAMUOYUNA       

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesin de bütün uyarılarımıza rağmen gerekli koruyucu önlemler alınmıyor. Sağlık çalışanlarının sağlığı tehdit altındadır. Daha bir hafta önce Veri Giriş Personeli olarak işe alınan görevi olmadığı halde KKKA hastalığı olan bir hastaya müdahale ederken iğne batması sonucu virüsü kapan ve hayatını kaybeden Kübra YAZIM’dan sonra yeni bir olay ile karşı karşıyayız.

 

          OMÜ Tıp Fakültesi hastanesinde Enfeksiyon servisinde 19.06.2009 tarihinde KKKA teşhisli bir hastaya müdahale eden 6. sınıf öğrencisi İntörn Dr. Dilek KÖSEOĞLU nun da eline iğne batmıştır. Halen Enfeksiyon servisinde tedavi altındadır.

 

             Aynı hafta içerisinde biri Veri Giriş Personeli diğeri Tıp Fakültesi Öğrencisi olan ve hastalara müdahale etme yetkisi ve gerekli tecrübesi olmayan iki sağlık çalışanından birisinin yaşamını kaybetmesine diğerinin ise virüsü kapmasına neden olan Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminin duyarsızlığını açıklayacak ifadeleri bulmakta güçlük çekiyoruz.

 

            Değerli basın mensupları Tıp Fakültesi öğrencilerinin bir hastaya müdahale etme yetkisi yoktur. Daha bir hafta önce sağlık çalışanının yaşamını kaybetmesine rağmen gerekli tedbirler neden alınmamıştır.

 

          Hatırlanacaktır bir hafta önce alınması gereken tedbirler konusunda uyarıları yapmış olduğumuz basın açıklamasında sıralamıştık.

 

              Özellikle bulaşma riski yüksek olan bu hastalıklara yetkili ve eğitimli sağlık çalışanları müdahale etmelidir.

 

               Bu servislerde korumalı enjektör, korumalı eldiven maske ve önlük kullanılmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etmiştik.

 

             Çalışanların yoğunluğa ve yoğun çalışma saatlerine bağlı olarak dikkatlerini dağıtacak uzun çalışma saatlerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınması gerektiğini ifade etmiştik.

 

      Ancak üzülerek ve kaygıyla izliyoruz ki Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışanlarının sağlığını yok sayacak kadar duyarsız ve idari boşluk hâkim kılınmıştır

 

            Yaşamını kayıp eden Kübra YAZIM’ın eline iğne batmasına rağmen çalıştırıldığını, iki gün sonra nöbete getirildiğini, gözlem altına alınmadığını, herhangi bir ilaç tedavisi uygulanmadığını ifade etmiştik.

 

              Aynı soruları şimdi Dilek KÖSEOĞLU için sormak istiyoruz. Öğrenci Dilek KÖSEOĞLU hemen gözlem altına alınmıştır? Öğrendiğimiz kadarıyla Antiviral ilaç kullanılmaya başlanmıştır?

 

             Cevaplanması gereken Kübra YAZIM’a aynı tedavi neden uygulanmamıştır.

 

             Bizim açımızdan bu iki vaka ve arasında uygulanan tedavi farklılıkları ve uygulamalar Cumhuriyet Savcılığının, Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturmayı sürdüren müfettişlerinin, Türk Tabipleri Birliği etik komisyonun inceleme alanına mutlaka girmelidir.

 

           Israrla sağlıkta ticarileşmeye, taşeron uygulamasına karşı çıktığımızı ifade ettik. En büyük riskin sağlık çalışanlarının sağlığı olduğunu gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini özelleştirmelere ve taşeronlaştırmalara son verilmesi gerektiğini ifade ettik ancak üzülerek belirtelim ki hiçbir tedbir alınmamaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık çalışanlarını daha tam olarak uygulamaya girmeden öldürmeye başlamıştır.

 

          Son yaşanan olayların sorumluları olan Gerekli tedbirleri almayarak, gerekli tedavileri yapmayarak bir sağlık çalışanının ölümüne yol açan bir diğerinin sağlığının risk altına girmesine neden olan Başhekim ve Rektör derhal istifa etmelidir.  

            

Süleyman BAL 

 

SES Samsun Şube Başkanı 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]