ADANA 24.06.2009 tarihinde Adana Tabip Odası, KESK’e bağlı sendikalar, DİSK, TMMOB ve Adana Eczacılar Odasının ortak basın açıklaması Adana Tabip Odası başkanı Dr.Rıza METE tarafından yapıldı.

 

 

 

BATMAN Tamgün Yasa Tasarı ve Kamu Hastaneleri Birlik Yasa Tasarısı ile ilgili Batman TTB ile birlikte ortak basın açıklaması yapıldı. Eylem yeri olarak Batman Bölge Devlet Hastanesi olarak saat 12.30’da planlanmıştı. Eylem saatinde kitle toplandıktan sonra Açılış konuşmasını SES Şube Başkanı Deniz TOPKAN yaptı. Daha sonra basın açıklaması Batman Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mahmut Çiftçi tarafından okundu. Açıklama esnasında sık sık ‘Sözleşmeli Köle Olmayacağız’ ‘Sözleşmeli Başbakan istiyoruz’ ‘Herkese Sağlık Güvenli Gelecek’ gibi sloganlar atıldı.

 

 

 
 

 

MERSİN 24 Haziran 2009 günü saat 12.30’da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde toplanan Tabip Odası, Ses, Devrimci Sağlık İş üyeleri ve Öğretim Elemanları Konseyi TBMM’de görüşülmekte olan “Tam Gün Yasa Tasarısını” protesto ettiler. Mersin Tabip Odası Başkanı Aytuğ Atıcı tarafından okunan basın açıklamasında Sağlıkta Dönüşüm Programının geldiği son perdede hekimlere tam gün ücretli kölelik sistemi dayatmasında bulunulduğunu belirtti. Halkın sağlıklı yaşama hakkına, Üniversitelerde eğitim, bilim ve araştırma faaliyetlerine sahip çıkılacağı belirtilen açıklamada, yasa tasarısına sonuna kadar karşı çıkılacağı, mücadelenin gerektirdiği tüm eylemliliklerin ortaya konulacağı söylendi. 150 civarında çalışanın katıldığı basın açıklaması sloganlar ve alkışlarla bitirildi.
 
MERSİN-24 HAZİRAN 2009

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]