BİR İŞ CİNAYETİ; SAĞLIK EMEKÇİSİ KKKA’DAN ÖLDÜ

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde KKKA hastalığından ölen Kübra YANIK, ne kazara nede ihmalden öldü. Ailesine yakınlarına ve Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine baş sağlığı diliyoruz.

 

 

BU ÖLÜM BİR CİNAYETTİR

 

Kübra YANIK bir sağlık personeli değil bir ÖĞRENCİ’ydi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Bölümünde okumaktaydı. Ama aynı zamanda hayatını kazanmak zorunda olan 18 yaşında bir İŞÇİYDİ ve o hastanenin temizlik işini yapan taşeron şirketin bir işçisiydi.

Temizlik şirketi işçisine kene ısırığı nedeniyle gelen bir hastadan kan aldırılması, üstelik hiçbir koruyucu önlem alınmadan kan aldırılmasının sorumlusu kimdir? O bölümde nasıl görevlendirilmiştir?

Daha geçen yıl Bolu’da Arzu ÖĞREN hemşire aynı nedenle ölmedi mi?

Aynı nedenle onlarca sağlık emekçisi ölümle pençeleşmedi mi?

Hiç mi ders alınmaz, hiç mi önlem alınmaz? Bu nasıl bir sorumsuzluk, nasıl bir aymazlıktır.

Yıllardır sağlık personelinin sağlığının büyük bir tehlike altında olduğunu, iş yerlerinde iş yeri sağlık birimlerinin kurulması gerektiğini, sağlık hizmetlerinin asla ve asla taşeron marifetiyle yapılamayacağını söylüyoruz. İlgilileri uyarmaya, kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki bu hastanelerin yetkilileri ucuz iş gücü için gencecik insanlarımızın hayatını riske atmakta ve ölümlerine neden olmaktadırlar. Ardından da kalkıp “kazara iğne battı, ihmalden dolayı öldü” biçiminde açıklamalarla suçlarını ölenlere yüklemeye çalışıyorlar. BU BİR CİNAYETTİR. Yetkililer derhal işlem yapmalı, cinayetin sorumluları derhal cezalandırılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta dönüşüm diye halka ballandırarak anlattığı dönüşüm budur işte. Ucuz emek için hiçbir bilimsel kural tanımadan her işi herkese yaptırmanın bedelidir bu ölümler.

Buradan tekrar uyarıyoruz.

Sağlık hizmeti çok özel bir hizmettir. Temizlik dahil asla taşeron çalıştırılmamalıdır. Çalışmakta olanlar kadroya alınarak eğitim ve oryantasyondan geçirilmelidir.

Sağlık kurum ve kuruluşları bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı malzeme, araç, gereç ve ilaç bakımından tam bir donanıma sahip kılınmalı kimlerin hangi vakalara müdahale edip edemeyecekleri kesin olarak belirlenerek uygulamaya konulmalı, kontrol mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Ülkemizde sık görülen ve görülmesi muhtemel olan salgınlara karşı acil personel eğitim programları uygulamaya konulmalıdır.

Koruyucu hekimlik ve çevre sağlığı hemen ve yeniden güçlü bir şekilde kurumlaştırılmalı sağlıkta dönüşüm programından derhal vazgeçilmelidir.

                                                                                                                                                                                               14.06.2009

                                                                                             

                                                                MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]