Kalkınmada Öncelikli Yerlerde Çalışanlara İki Yılda Bir Kademe Verilmesini Talep Ettik.

 

5283 sayılı kanunla başta SSK olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşundan Sağlık Bakanlığı’na personel devri yapılmıştır. Özellikle SSK’dan 35 bin civarında sağlık personeli olmak üzere yaklaşık 55 bin personel Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Aynı kanunla SSK’nın elinde bulunan hastaneler de Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. 657 sayılı kanunun 527 sayılı KHK ile değişik 64. maddesine göre kalkınmada birinci derece öncelikli illerde görev yapan personele iki yılda bir, bir kademe ilerlemesi yapılacağı hükmü bulunmaktadır. Sendikamız, yasanın bu hükmünden devredilen personelin yararlandırılması için Sağlık Bakanlığı’na başvurmuştur. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 15.01.2009 tarih ve 14546 sayılı yazısı ile isteğimiz reddedildiğinden, yürütmeyi durdurmalı dava açılmıştır.  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]