Ordu’da Gezi Tazminatı Adaletsizliği Yargıdan Döndü

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ordu şubemizin konu ile ilgili açıklaması

 Sağlık ocaklarında görev yapan sağlık personeline yapmış oldukları gezici görev karşılığında gezi tazminatı verilmektedir. Gezi tazminatı sağlık emekçisinin özlük hakkıdır. Son yıllarda Sağlık ve Maliye Bakanlıkları tarafından gezi tazminatlarına kısıtlama getirilmektedir. Bu nedenle gezici görev yapan personel yaptığı hizmetin karşılığı olan tazminatını eksik almakta, emeğin hakkı verilmemektedir.

            Gezi görevi kısıtlaması koruyucu sağlık hizmetlerinin kısıtlanmasıdır!

            Ordu Sağlık Müdürlüğü tarafından; gezi görevi yapan sağlık personeline tazminatları eksik ödenmektedir. Yapılan bu adaletsizliğe karşılık Sendikamızın hukuki desteğiyle 2007 yılı için bireysel dava açan sağlık emekçilerini Ordu İdare Mahkemesi haklı bularak eksik ödenen tazminatlarının Sağlık Müdürlüğünce ödenmesine karar vermiştir. İdare karara itiraz etmiş ancak Ordu Bölge İdare Mahkemesi aynı kararını vermiştir. Devam eden davalar da bulunmaktadır.

            Bazı görevliler tarafından Sağlık Bakanlığının yazısı öne sürülerek, “ödeme yapılmayacağı” görüşüyle; gereksiz, boş yere beyan edilmemesi yönlendirilmesi yapılmıştır. Bu nedenle geçmiş yıllarda çoğu personel bu düşünce ile eksik beyanlarda bulunmuş, hakkını adli yönden alabilmesi için gerekli hukuki süreç ve yolun önü kapatılmıştır.

             Şimdi ise 2008 yılında eksik ödenen gezi tazminatlarımız için bireysel davalar açılacaktır. Sendikamız bu davalara hukuki destek vermeye devam edecektir. Sağlık Bakanlığından da bu haksız uygulamaya son verilmesini, yanlıştan dönülmesini istiyoruz.

Gezi görevinin hemen hepsi aşı, ana-çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, çevre sağlığı, eğitim gibi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yapılmaktadır. Gezi görevi ve tazminatlarının bu şekilde kısıtlanması ve eksik ödenmesi “sağlıkta dönüşüm” programını uygulayan AKP Hükümetinin öteden beri vurguladığımız koruyucu sağlık hizmetlerinin arka plana bırakıldığının da bir göstergesidir.

           

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]