Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Türkiye kadınların istihdama katılımı bakımından 189 ülke arasında 179. sırada. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı sadece Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Pakistan, Yemen ve Mısır’dan daha yüksek. Buna karşın aynı oran İran, Afganistan ve Libya gibi ülkelerin bile gerisinde.

Türkiye’de kadın istihdamı düştü

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı dünya ortalamasının yarısı düzeyinde. Dünya’da çalışma çağındaki her dört kadından ikisi istihdama dahil olurken, Türkiye için bu oran her dört kadından biri şeklinde belirleniyor.

Türkiye’de kadınların çalışma yaşamına katılma oranı 1989 yılında yüzde 36,5 düzeyindeyken, bugün İran ve Afganistan’ın bile gerisinde. 1989 yılından bu yana çalışma çağındaki kadın nüfusu 8 milyon artarken, çalışan kadın sayısı 253 bin kişi azaldı.

İran’da yüzde 33, Türkiye’de yüzde 26

Kadınların işgücüne en az katıldıkları ülkelerin başında işgal altındaki Irak geliyor. Bu ülkede söz konusu oran yüzde 14,90 düzeyinde. Irak’ı sırasıyla, yine savaşın gölgesindeki Lübnan yüzde 16,40, şeriatla yönetilen Suudi Arabistan yüzde 20, Pakistan yüzde 21,5, Suriye yüzde 21,9, Yemen yüzde 22,5, Mısır yüzde 25,2 ile izliyor. Türkiye bu ülkelerin arkasından yüzde 26’lık oran ile sıralamadaki yerini alıyor

Türkiye için kadının çalışma yaşamındaki yeri, Libya, Tunus, Afganistan ve İran’ın bile gerisinde. Afganistan’da istihdama katılım oranı kadınlar için 29,5, İran’da yüzde 33. Halbuki söz konusu oran İsveç’te yüzde 83 düzeylerine yükseliyor.

Dünyanın çok gerisindeyiz

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de toplam istihdama katılım oranı Aralık 2008 verilerine göre yüzde 47,7 düzeylerinde. Bu sonuca göre Türkiye’de çalışma çağındaki her iki kişiden 1’i bile istihdam içerisinde değil. Bu oran dünya geneli için yüzde 65,7 seviyesinde.

Türkiye’de işgücüne katılım oranı, dünya ortalaması düzeyinde olsaydı, bugün işgücüne dahil olan nüfus 24 milyondan 33 milyon, işsizlik oranı ise yüzde 33,6 olacaktı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]