Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 13.01.2009 tarih ve 10708 sayılı genelgesi ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personelinden mazeretleri nedeniyle ataması yapılanlardan mazeretleri bitenlerin atamalarının iptali istenmektedir.

 

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin Haziran 2004 tarihinde yapılan değişikliğinden sonra uygulamaya giren bu hükümle ilgili olarak İl Sağlık Müdürlükleri tarih sınırlaması yapmaksızın çok eski dönemlerde bile mazeret nedeniyle atananların listesini çıkararak bu kişileri naklen atamaya zorlamakta, nakil talep formu imzalatmaya çalışmaktadırlar. Bu kapsamda birçok kişinin de naklen atamasının yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Bir mazerete dayalı olarak naklen atanan personel atandığı yerde mazereti ortadan kalksa bile belirli bir sosyal çevreye ve yaşam alışkanlıklarına sahip olmaktadır. Örneğin Öğrenim nedeniyle ataması yapılanlar okullarını bitirip yeni görevler üstlenmişlerdir.

 

Personelin ve ülkenin sosyal durumunun gözetilmeden aradan 5-8 yıl geçtikten sonra, “mazeretin bitti haydi geldiğin yere geri git” demek nasıl bir personel rejimidir. Bu anlayış Sağlık Bakanlığının sorun çözme merci değil sorun çıkaran merciye dönüştüğünü göstermektedir.

 

Bu uygulama ile belirli merkezleri boşaltıp yerine yandaşları doldurmanın hesabı yapılmaktadır.

 

Yandaşlar dışında kime yarayacağı belli olan ancak çalışanların huzurunu ve çalışma barışını bozacağı kesin olan bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

 

Binlerce personeli ile mahkemelik olan, meslek birliklerinden öğretim üyelerine, klinik şeflerinden yardımcı hizmetlisine kadar herkesle kavgalı olan, mahkemelerden bile önce hüküm vererek her fırsatta personelini işten atan Sağlık Bakanlığı’nı personel rejimini gözden geçirmeye ve personeli ile barışmaya davet ediyoruz. 18 Mart 2009

 

 

                                                                                              SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]