Eskişehir Tabip Odası ve SES Eskişehir Şubesi’nin düzenlediği “Krizin Sağlık Ortamına Etkisi” konulu panel 8 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirildi. Yard. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu, Dr. Kayıhan Pala, TTB Genel Sekr. Eriş Bilaloğlu, SES MYK üyesi Köksal Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı, krizin nedenleri ve olası sonuçlarının tartışıldığı panel ilgiyle izlenildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]