Döner Sermaye ile ilgili mahsuplaşma haberin devamındadır.

 

 

 

 

 

SAYI: 300-2009/298                                                                                  26 Şubat 2009

KONU: Döner Sermaye ile

Ek Ödeme Mahsuplaşması

ŞUBE/TEMSİLCİLİKLERE

            16 Ağustos 2008 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesi uyarınca ek ödeme alamayan kamu görevlilerine yapılacak ek ödemeye ilişkin esas ve oranlar belirlenmiştir.

            Bakanlar Kurulu’nun bu kararı 375 sayılı KHK’nın 5793 sayılı kanunla değişik ek 3. maddesi uyarınca çıkarılmıştır.

            Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda döner sermayeden ek ödeme alan personel ile üniversite hastaneleri dahil farklı kurumlarda döner sermaye alan personel bu kararname ile dolaylı yoldan ilişkilidir. Döner sermayeden ek ödeme alan personel, 375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesi uyarınca bütçe yılı toplamında aldığı döner sermaye, Bakanlar Kurulu kararı ile verilmesi öngörülen ek ödemeden düşük olduğu takdirde aradaki fark yıl sonunda kendisine ödenecektir.

Örnekler:

15 Ağustos 2008 tarihine kadar döner sermayeden ek ödeme alamayan personele kadro ayrımı yapılmadan denge tazminatı adı altında 2008 yılının ilk altı ayında aylık 113 YTL ödenmekte idi. Temmuz 2008’de bu miktar aylık 136 YTL’ye yükseltilmiştir. Ağustos 2008’den itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen unvanlara göre ek ödeme miktarları değiştirilmiştir.

Ağustos 2008-Aralık 2008

Hizmetli         Memur           Teknisyen     Ebe-Hemşire

239 YTL         249 YTL         332 YTL         283 YTL

  1. Bir hizmetlinin, 2008 yılı toplamında ilk 6 ay için 113 YTL’den 678 YTL, Temmuz ayı için 136 YTL, kalan beş ay için aylık 239 YTL’den toplam 1195 YTL olmak üzere toplam 2009 YTL alması gerekmektedir. Şayet hizmetli kadrosunda olanlar 2008 yılı toplamında 2009 YTL’den daha az döner sermayeden ek ödeme almışlarsa Ocak 2009’da kendilerine aradaki farkın ödenmesi gerekmektedir.
  2. Bir memurun, 2008 yılı toplamında ilk 6 ay için 113 YTL’den 678 YTL, Temmuz ayı için 136 YTL, kalan beş ay için aylık 249 YTL’den toplam 1245 YTL olmak üzere toplam 2059 YTL alması gerekmektedir. Şayet memur kadrosunda olanlar 2008 yılı toplamında 2059 YTL’den daha az döner sermayeden ek ödeme almışlarsa Ocak 2009’da kendilerine aradaki farkın ödenmesi gerekmektedir.
  3. Bir teknisyenin, 2008 yılı toplamında ilk 6 ay için 113 YTL’den 678 YTL, Temmuz ayı için 136 YTL, kalan beş ay için aylık 332 YTL’den toplam 1660 YTL olmak üzere toplam 2474 YTL alması gerekmektedir. Şayet teknisyen kadrosunda olanlar 2008 yılı toplamında 2474 YTL’den daha az döner sermayeden ek ödeme almışlarsa Ocak 2009’da kendilerine aradaki farkın ödenmesi gerekmektedir.
  4. Bir ebe-hemşirenin, 2008 yılı toplamında ilk 6 ay için 113 YTL’den 678 YTL, Temmuz ayı için 136 YTL, kalan beş ay için aylık 283 YTL’den toplam 1415 YTL olmak üzere toplam 2229 YTL alması gerekmektedir. Şayet ebe-hemşire kadrosunda olanlar 2008 yılı toplamında 2229 YTL’den daha az döner sermayeden ek ödeme almışlarsa Ocak 2009’da kendilerine aradaki farkın ödenmesi gerekmektedir.

 

Ocak 2009-Haziran 2009

Hizmetli         Memur           Teknisyen     Ebe-Hemşire

249 YTL         259 YTL         345 YTL         294 YTL

Temmuz 2009-Aralık 2009

Hizmetli         Memur           Teknisyen     Ebe-Hemşire

260 YTL         270 YTL         361 YTL         308 YTL

1-    Bir hizmetli 2009 yılının ilk altı ayında 1494 YTL, ikinci 6 ayında 1560 YTL olmak üzere toplam 3054 YTL ek ödeme alması gerekmektedir. Şayet hizmetli kadrosunda olanlar 2009 yılı toplamında 3054 YTL’den daha az döner sermayeden ek ödeme alırlarsa Ocak 2010’da aradaki farkın kendilerine ödenmesi gerekmektedir.

2-    Bir memur 2009 yılının ilk altı ayında 1554 YTL, ikinci 6 ayında 1620 YTL olmak üzere toplam 3174 YTL ek ödeme alması gerekmektedir. Şayet memur kadrosunda olanlar 2009 yılı toplamında 3174 YTL’den daha az döner sermayeden ek ödeme alırlarsa Ocak 2010’da aradaki farkın kendilerine ödenmesi gerekmektedir.

3-    Bir teknisyen 2009 yılının ilk altı ayında 2070 YTL, ikinci 6 ayında 2166 YTL olmak üzere toplam 4236 YTL ek ödeme alması gerekmektedir. Şayet teknisyen kadrosunda olanlar 2009 yılı toplamında 4236 YTL’den daha az döner sermayeden ek ödeme alırlarsa Ocak 2010’da aradaki farkın kendilerine ödenmesi gerekmektedir.

4-    Bir ebe-hemşire 2009 yılının ilk altı ayında 1764 YTL, ikinci 6 ayında 1848 YTL olmak üzere toplam 3612 YTL ek ödeme alması gerekmektedir. Şayet ebe-hemşire kadrosunda olanlar 2009 yılı toplamında 3612 YTL’den daha az döner sermayeden ek ödeme alırlarsa Ocak 2010’da aradaki farkın kendilerine ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında tüm üyelerimizin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Alacaklı durumda olan kişilerin 2008 yılı için alacakları tutar Ocak 2009’da kendilerine ödenmemiş ise bir dilekçeyle işyerine başvurarak, alacakları tutarı talep etmeleri gerekmektedir.

Gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                         Meryem ÖZSÖĞÜT                                               Kemal YILMAZ

                                         Genel Hukuk-TG ve Kadın Sekreteri      Genel Sekreter

 

 

indirmek için>>>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]