08.02.2009 tarihinde Ses Siirt şubesi kadın toplantısı yaparak Kadın Komisyonunu oluşturdu. Kadın birlikteliğini ve dayanışmayı sağlamak adına öncelikle bir tanışma, sonrasında da gündem belirlenip tartışılmıştır. Geleceğe yönelik planlama yapılıp bir sonraki toplantı tarihi belirlenmiştir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]