“Urfa Sağlık Müdürlüğünü Sağlık – Sen mi yönetiyor” konulu basın açıklaması 18.02.2009 tarihinde saat 12.30’da il sağlık müdürlüğü önünde  yapıldı. Basın açıklamasına yaklaşık 100 kişi katılmış olup, açıklamada  il sağlık müdürlüğünün çalışanlara yönelik olarak yaptığı usulsüz atamalar, kadrolaşma ve SES’e üye sağlık çalışanlarına yönelik psikolojik baskının olduğu ve tüm bunların arkasında sağlık – sen sendikasının olduğu ve sağlık müdürlüğünün bu konuya ilişkin herhangi bir girişimde bulunmadığı dile gerildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]