SES, TTB ve Devrimci Sağlık İş’in merkezi eylem çağrısıyla parasız yemek hakkıyla ilgili son gelişmeleri içeren bildiri okundu. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi yemekhanelerinde metni SES Ankara şube yöneticisi Rıza Özbek okudu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]