Tarih: 10 Ocak 2009 Cumartesi

Saat  : 14.00-17.00

Yer   : İstanbul Tabip Odası/Cağaloğlu

 Not: Katılım serbest olup konferans sırasında Türkçe çeviri yapılacaktır.

“BİR SALGIN OLARAK SAĞLIK REFORMLARI

Yanlış yolda mı gidiyoruz?”

 

Konuşmacı: JOHN LISTER (London Halth Emergency)

 

Son dönemlerde sosyal politika alanında en çok tartışılan konulardan birisi sosyal güvenlik reformu diğeri ise bununla bağlantılı olarak gündeme gelen sağlık politikaları. Türkiye’deki sağlık politikalarını , küresel bağlamda anlamlandırmamı za, diğer ülkelerdeki sağlık reformu pratiklerini ve sonuçlarını değerlendirebilmemiz e imkân tanıyacak kapsamlı bir çalışma, geçtiğimiz yıl İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV) tarafından yayımlandı.

 

Dr. John Lister’ın “Sağlık Politikası Reformu-Yanlış Yolda mı Gidiyoruz?” başlığı ile Türkçeye çevrilen kitabı, küresel ölçekte sağlık reformlarını ele alıyor. Kitap, yazarın gazetecilik ve sağlık politikaları üzerine yarı zamanlı olarak ders verdiği Coventry Üniversitesi’ nin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bölümü Doktora Programı’nda yapılan beş yıllık bir araştırmaya dayanıyor.

 

Dr. Lister,  1980’lerin başından itibaren Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel aktörler tarafından teşvik edilen, özellikle gelişmekte olan ülkelerde birbiri ardına uygulanmaya başlanan ‘sağlık reformları’nın ‘küresel bir endüstri’ haline geldiğini iddia ediyor. Kitapta, uygulanmakta olan reformların başarı ve başarısızlığını sınamak amacıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan toplam kırk iki ülkenin ‘sağlık reformları’ analiz ediliyor.

 

 John Lister, ‘piyasa-tarzı’ sağlık reformlarının, ekonomik gereksinimden çok, ideolojik inançla yürütüldüğünü ve bu tür reformların, vaat ettikleri ilerlemeleri gerçekleştirememeleri ne rağmen çoğaldığını savunuyor. Yazar verdiği örneklerle, reformların, hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetlere erişimdeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gibi amaçlarla değil, piyasa ve aktörler tarafından yönlendirilen, temelde gereksiz tıbbi teknoloji, ilaç ve kar oranını yükseltmeyi amaç edinen bir dizi araç ve politikalarla uygulanmakta olduğunu ortaya koymaya çalışıyor.

 

Dr. John Lister’ın konuyla ilgili görüşlerini bizlerle paylaşacağı Konferansın Türkiye’de de uygulanmakta olan sağlık politikalarını n yeniden değerlendirilmesine ve sağlık reformlarının uygulandığı küresel içeriğin yeniden düşünülmesine katkı sağlayacağı inancıyla katılımınızı bekliyoruz.

 

İSTANBUL TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU

 

   

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]