Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından düzenlenen “Sağlıkta dönüşüm ve Erdek Süreci” konulu forum Erdek Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Foruma konuşmacı olarak Kadir Dadan, Balıkesir Tabip Odası Genel Sekreteri Uygur Sargın, SES Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Karacadağ katıldı.

 

İsrail’in Gazze’de katlettiği Filistinliler için saygı duruşu ile başlayan foruma birçok siyasi ve sivil toplum örgütünün temsilcisi katıldı. Erdek’te sağlık hizmetlerine ilişkin sosyal duyarlılık yaratılması amacıyla düzenlenen forumda, kamu hastanelerinin yapımının sonuçlandırılmaması, hastane ve sağlık ocaklarında uzman hekim, hekim ve personel açıklarının giderilememesi, hastanelerin ticari işletmeye dönüşmemesi, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun yarattığı tahribatlar gibi konular tartışıldı.
Tüm bu başlıklardan yola çıkarak sağlıktaki dönüşümün Erdek’teki uzantılarının oluşturduğu yıkımın irdelendiği toplantıda, Erdek’te kamuya ait nitelikli bir hastane yapılması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için imza toplandı.            

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]