Bir Öğün Yemeğimize De Göz Diktiler, Boykottayız!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yayınladığı 11.03.2008 tarih ve 2736 sayılı yazı ile tüm kamu kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti alınmasını talep etmişti.

Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastaneleri, SHÇEK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yataklı tedavi kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti alınmaz iken yayınlanan yazının ardından Üniversite hastaneleri başta olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı bazı hastanelerde ve SHÇEK’e bağlı bazı birimlerde de ücret alma uygulaması başlatılmıştır.

Oysa Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 6. maddesinde “hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile çalışan işyerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar” denilmektedir. Yine Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89. maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır. Ve buna dayanarak bu kurumlarda çalışanlar ücretsiz yemek hakkından yararlanmaktadırlar.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri 16–24, hatta 32 saat kesintisiz çalışırken, yoğun çalışma nedeni ile öğle yemeklerine dahi dönüşümlü giderken bir öğün yemek için katkı payı istemek tam anlamıyla insafsızlıktır.

Maliye Bakanlığının yazısının yayınlandığı Mart 2008 tarihinden bugüne uygulamaya başlayan, başlamak isteyen tüm hastanelerde basın açıklamaları, yemek boykotları,  Maliye Bakanlığı’na yönelik imza kampanyası yapılarak bu durum protesto edilmiş, yazının geri çekilmesi talep edilmiştir. Ancak ücretli yemek gittikçe yaygınlaştırılmaktadır. 

Bu nedenle sendikamız Maliye Bakanlığının yemek ücreti yazısını geri çekmesi talebi ile sorunun yaşandığı tüm illerde ve hastanelerde üç günlük yemek boykotu yapma kararı almıştır.  

Aynı zamanda SHÇEK’te yaşanan sorunlar ve sağlık hizmeti sınıfındakilere verilen lisans ve ön lisans hakkının YÖK tarafından kullandırılması ile ilgili toplanan imzalar da ilgili yerlere gönderilecektir.

 Bunlara ilişkin eylem takvimimiz aşağıdaki gibidir.

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 19.01.2009
                MERKEZ YÖNETİM KURULU

20–21 Ocak 2009 Salı-Çarşamba: Yemeklerin ücretli hale getirildiği yerler başta olmak üzere tüm illerde yemek boykotları ve basın açıklamaları yapılacaktır.

21 Ocak 2009 Çarşamba: SHCEK’teki ücret adaletsizliği ve çalışanlara sosyal hizmet tazminatının ödenmesi için Sosyal Hizmet çalışanlarının topladığı imzalar SHCEK’ten sorumlu Bakan Nimet ÇUBUKÇU’ya,

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sınavsız bir şekilde açık öğretim yoluyla önlisans ve lisans haklarının kullandırılmasını sağlamak amacıyla toplanan imzalar ise YÖK Başkanlığına şube/temsilciliklerimiz tarafından yapılacak açıklamalarla gönderilecektir.

22 Ocak 2009 Perşembe: Yemeklerin ücretli hale getirildiği yerler başta olmak üzere tüm illerde yemek yenmeyerek şube/temsilciliklerimiz öncülüğünde defterdarlık, valilik, kaymakamlık gibi yerlere yürüyüşler yapılarak tepkilerimiz dile getirilecektir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]