Isparta Sağlık Müdürlüğünün yaptığı yıl sonu değerlendirmesi sonucu, aşılama, gebelik ve bebek takip oranlarının düşük olduğu tespit edilen 107 aile hekiminden yazılı savunma istendi.

Isparta’da sözleşmeli olarak çalışan 117 aile hekiminin 107’si hakkında Isparta Sağlık Müdürlüğünün teklifi ve önerisiyle Isparta Valiliği tarafından soruşturma açıldı. Hekimlerden, aile hekimlerinin koruyucu hekimlik görevleri arasında olan aşılama, gebelik ve bebek takip oranları nın düşük olduğu gerekçesiyle yazılı savunma vermeleri istendi. Isparta Tabip Odası, 1 Kasım’da pilot olarak başlayan sevk uygulaması ile beraber birinci basamak sağlık hizmetlerinin aksadığını açıklarken; Isparta Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Süleyman Önal, sevk uygulamasının sadece bir buçuk aydır uygulandığını ancak soruşturma nedeniyle aile hekimlerinin bir yıllık kayıtlarının incelendiğini söyledi.

Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Metin Aydın, yaptığı açıklamada, sevk zinciri pilot uygulamasıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinin tamamen kilitlenme noktasına geldiğini, aile hekimlerinin iş yüklerinin had safhada arttırıldığı belirterek, “Yeni sözleşmelerin yapılacağı şu günlerde bu savunmaların aile hekimlerinin yüzde 91’inden istenmesi ayrıca dikkat çekici ve manidardır” dedi.

Aile hekiminden istenen savunmanın gerekçesinin, 19 Şubat 2008 tarihli “Doğum Öncesi Bakım İzlenim Protokolü” doğrultusunda belirtilen gebelik tespiti ve takiplerinin, adı geçen aile hekimlerince yapılmadığı iddiası olduğunu kaydeden Aydın, bu protokole göre, herhangi bir risk tespit edilmeyen tüm gebelere bu sayının en az 4 izlem olarak belirlendiğini dile getirdi. Dr. Aydın, Isparta’da aile hekimliği pilot uygulamasına geçilmesi ile birinci basamak sağlık hizmetlerinde tesis, hekim, hemşire ve yardımcı sağlık elemanı sayısında büyük oranda azaltmaya gidildiğini ifade etti.

Gerçeği görmemekle suçlandık

Gebe takibi ve izlemi, çocuk, bebek takibi ve aşılamasında çok önemli rolleri olan, hastalar ile birebir yakın temas kuran ebelerin, köylerdeki, mahallelerdeki görev yerlerinden alındığına dikkat çeken Dr. Metin Aydın, “Üç bin-dört bin kişilik nüfustan sorumlu tutulan aile hekimleri bir yardımcı sağlık elemanı ile koruyucu, tedavi edici sağlık hizmetleri ile ev ziyaretlerinden sorumlu tutulmuşlardır. Aile hekimleri bu görevlerinin dışında defin ruhsatı, ehliyet için, işe giriş için, spor lisansı, av teskeresi vs. için sağlık raporu vermekte ve en son uygulama ile yönetmelikte toplum sağlığı hekimlerinin bakmakla yükümlü oldukları il dışı hastalara da hizmet vermekle sorumlu kılınmışlardır” dedi.

Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Metin Aydın, mevcut aile hekimliği yapılanması ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesinin mümkün olmadığını tekrar tekrar belirtmelerine rağmen dikkate alınmadıklarını, gerçekleri görmemekle suçlandıklarını söyledi.

Pilot sevk uygulaması kilitledi

Mevcut aile hekimliği yapılanmasıyla yeterli birinci basamak sağlık hizmetleri verilemezken, son iki aydır Isparta’da sağlık kurumları arasında “Pilot Sevk Uygulaması” başlatıldığını belirten Aydın, şunları dile getirdi:

“Bu sevk uygulaması ile aile hekimliğinde verilmeye çalışılan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri hiç verilemez hale gelmiş, aile hekimleri sadece hasta sevk yapar hale getirilmişlerdir. Isparta’ta birinci basamak sağlık hizmetlerinde bu sıkıntılar yaşanırken, Isparta-Burdur Tabip Odası olarak biz bu sıkıntıları dile getirirken, Sağlık Müdürlüğünce birinci basamak sağlık hizmetlerinin çok güzel gittiği, hasta ve hekimlerin çok memnun olduğu, sağlık ocağı sisteminde yapılamayan koruyucu sağlık hizmetlerinin aile hekimliği ile yapılır hale geldiği sürekli vurgulandı durdu.

5 Aralık 2008 tarihinde Isparta ilinde çalışan 117 aile hekiminin 107 (tüm aile hekimlerinin yüzde 91’i)’sinden koruyucu hekimlik hizmetlerinden olan gebelik tespiti ve takiplerinin yapılmadığı gerekçesi ile savunma istenmesi, gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu savunma istemiyle, ‘yapıldı’ diye iddia edilen koruyucu sağlık hizmetlerinin yapılamadığı, ‘çok iyi gitti’ diye söylenen birinci basamaktaki aile hekimliğinin iyi gitmediği artık ortaya çıkmıştır.

Aile hekimliğinde bu sıkıntılı gerçekler ortada iken 107 aile hekiminden ‘görevlerini yapamıyorlar’ diye savunma istemek, olmazı olur kılmak, başarısızlığı başarı diye gösterebilmek, sistemin hatalarını ve olmazlığını aile hekimlerinin üstüne yıkma işleminden başka bir şey değildir.

Sevk zinciri pilot uygulaması ile tamamen kilitlenme noktasına gelmiş olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin olduğu bir ortamda, iş yüklerinin had safhada arttırıldığı sözleşmeli aile hekimlerinden yeni sözleşmelerin yapılacağı şu günlerde bu savunmaların aile hekimlerinin % 91’inden istenmesi ayrıca dikkat çekici ve manidardır.”

Niçin 10 ay beklemişler?

Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın, dikkat çekici diğer bir uygulamanın da aile hekimlerinden savunma istenirken izlenen yol ve içerik olduğunu kaydetti. Isparta’da çalışan 107 aile hekiminden savunma istenirken direkt olarak “sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi” alt başlığındaki maddeden savunma istenmesinin dikkate değer olduğunu belirten Aydın, “Ayrıca savunmaya gerekçe olarak gösterilen görev eksikliklerine bakıldığında, görev kusurlarının genelde 2-10 ay arası önceki zamanı kapsadığı aşı, gebelik ve çocuk takip oranlarının yüzde 80’in altına düşmediği görülmekte. Normalde eksikliklerin tespit edilip 7 gün içinde gidermesi için aile hekiminin uyarılması gerekirken, iddia edilen görev eksikliğinin üzerinden 10 aya yakın süre geçmiş olmasına rağmen şimdiye kadar susulması, görmezlikten gelinmesi, aile hekimlerinin yeni sözleşme imzalayacakları bir sırada direkt ‘sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesini’ içeren bir madde ile suçlamaları ayrıca manidardır” diye konuştu.

www.medimagazin.com.trden alınmıştır. 29 aralik 2008

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]