Hastane Birlikleri Yasasına Karşı Adanada Ortak Açıklama

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

3 Aralık 2008 tarihinde TBMM Alt komisyonuna geleceği belirtilen Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasası ile ilgili olarak Çukurova Devlet Hastanesi’nde bir araya gelen Adana Tabip Odası, Devrimci Sağlık Is Çukurova Şubesi, SES Adana Şubesi üyeleri oldukça kitlesel bir eylem gerçekleştirmişlerdir.

Eylem sırasında Hastaneler Halkındır Satılamaz, Sözleşmeli Köle Olmayacağız, AKP Sağlığa Zararlıdır, Parasız Eğitim Parasız Sağlık, Herkese Sağlık Güvenli Gelecek sloganları atılmış ve düzenleyici kurumların yanı sıra KESK’E bağlı diğer sendikaların yöneticileri ve ATO Öğrenci Kolu (TOK) da eylemi desteklemişlerdir.

Ortak hazırlanan metni, Adana Tabip Odasi Başkanı Dr. Rıza METE okumuş ve alt komisyonda görüşülmesi beklenen yasayı eleştirerek eylem ve etkinliklerin bundan sonra da süreceğini belirtmiştir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]