Siyaset Yapmak Kamu Emekçilerine Neden Yasak?
SES Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, bir basın düzenleyerek kamu emekçilerine siyaset yasağının sürdürülmesini eleştirdi. Üyeleri Dr.Levent Tunçel’in siyaset yaptığı gerekçesi memuriyetten çıkarılması nedeniyle bir açıklama yapan Nesrin Kocaemir, soruşturmanın başından itibaren tek taraflı yürütüldüğünü ve çelişkilerle dolu olduğunu iddia ederek, soruşturmanın başlatılma kararı da sonucu da siyasidir dedi. Kocaemir açıklamasında, bu durum tüm gerçekliği ile ortada duruyor olmasına rağmen üyelerinin siyasal içerikli bildiri dağıttığı ve siyasetle uğraştığı gerekçesiyle memuriyetine son cezası verilmesinin trajik komik bir durum olduğunu söyledi. Kocaemir, üyelerinin siyasi görüşlerinin kendileri için önemli olmadığını kamu emekçilerinin siyaset yapmalarının da bir hak olduğunu söyleyerek, bu güne kadar ülkemizi yöneten tüm iktidarlar kamu emekçilerinin siyaset yasağını kaldırmak yerine; bu durumu kendilerine muhalefet edenlere karşı bir silah olarak kullanmışlardır dedi.

Kocaemir, iktidarlara muhalif olanlar ülkemizde her dönem baskılara uğramış, cezalara maruz kalmışlardır, ancak bu dönemki kadar baskı ve sindirme politikalarının uygulandığı başka hiç bir dönem olmamıştır iddiasında bulunarak,  AKP Hükümetini eleştirdi. Kocaemir, kamu emekçilerinin önündeki siyaset yasağının derhal sona erdirilmesini, bu gerekçe ile şu ana kadar verilen tüm cezalar kaldırılmasını istedi.

Basın açıklamasında hazır bulunan KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Ayar’da bir kamu emekçisinin yaptığı işten, mesleki yetersizliğinden, yaptığı usulsüzlükten,…. değil de siyasi faaliyet yürütmesinden dolayı memuriyetten çıkarılmasını  hiçbir şekilde kabul etmediklerini, gerekli her türlü desteği arkadaşlarına verdiklerini bundan sonrada desteklerinin süreceğini söyleyerek, sürecin takipçisiyiz dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]