26 Aralık 2008–16 Ocak 2009

Taleplerimiz;

                 –Temel Ücretlerde emekliliğime de yansıyacak iyileştirme,

        -Sağlık hizmetlerini ticarileştiren ve güvencesiz çalışmayı esas alan Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasa Tasarısının ve Aile Hekimliği uygulamasının geri çekilmesi,

İşten çıkarmaların engellenmesi, bütün çalışanların güvenceli bir çalışma rejiminde istihdam edilmesi,

Güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için “iş yeri sağlık birimleri” kurulması

 

Sendikamız, Türk Tabipleri Birliği ve Devrimci Sağlık-İş ile ortak belirlediğimiz yukarıdaki taleplerle başlattığımız imza kampanyamız 26 Aralık 2008–16 Ocak 2009 tarihleri arasında devam edecektir. İmzaların Başbakanlığa gönderilme tarihi ve şekli daha sonra birlikte belirlenecektir.  

 İmza metni, şube/temsilciliklerimize  de gönderilmiştir.

 

İMZA METNİ:

 SAYIN BAŞBAKAN,

 Bugüne, geleceğime dair endişe ve kaygı içerisindeyim.

 Gün geçtikçe piyasa koşullarında hizmet vermeye zorlanan sağlık kurumlarında işimin gereğini yerine getirememenin sıkıntısını yaşarken, çoğu zaman hasta ve hasta yakınları ile karşı karşıya kalıyorum.

 Sağlık alanında yaşanan sorunlar, sağlık emekçisi olarak yaşamımı da zorlaştırmaktadır. Aynı kurumda, aynı serviste, aynı işi yapan biz sağlık emekçilerinin statülerinde ve ücretlerindeki farklılık, gelecek endişemi arttırmaktadır.

 Yukarıda çok kısaca belirttiğim gerekçelerle aşağıdaki başlıklarda çaba harcamam gerektiğini düşünüyor ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından hazırlanan aşağıdaki önerilerin acil olarak ve tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesini talep ediyorum.

 Temel ücretimde emekliliğime de yansıyacak iyileştirme,

Sağlık hizmetlerini ticarileştiren ve güvencesiz çalışmayı esas alan Aile Hekimliği uygulamasının ve Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi,

İşten çıkarmaların engellenmesi, bütün çalışanların güvenceli bir çalışma rejiminde istihdam edilmesi,

Güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için işyeri sağlık birimleri kurulması.

                                                                                                             Adı Soyadı

    İmza

   …/…/….

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]