SES üyesi sağlık emekçileri, eylemlerine ara vermeden devam ediyor. Sağlık emekçileri dün de 2 saat iş bıraktı.


Döner sermaye katkı paylarının artırılması ve maaşlara zam talebiyle iş bırakma eylemlerine devam eden Çapa Tıp Fakültesi’nde çalışan SES üyesi sağlık emekçileri, bu kez dekanlık önüne yürüdü. Çok sayıda öğretim görevlisinin destek verdiği eylemde, 19 Kasım Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılacak yürüyüşe kitlesel katılma sözü verildi. Talepleri yerine getirilmeyen sağlık emekçileri, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Çapa ve Cerrahpaşa tıp fakülteleriyle, Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde tam gün iş bırakarak rektörlüğe yürüyecekler.


Çapa’da hastane bahçesinde sabah saat 08.00’de bir araya gelen sağlık emekçileri, kahvaltılarını burada simitle yaptılar. Uzun süre hastane bahçesinde yürüyen sağlık emekçileri, “Sağlık işi ekip işidir”, “Ekipte varız dönerde yok”, “Eşitlik, adalet istiyoruz” ve “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atarak dekanlığın kapısına dayandı. “Döner sermaye adil dağıtılana kadar eylemdeyiz” diyen sağlık emekçilerine, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Prof. Dr. Selma Kocabey, Prof. Dr. Işın Kılıçarslan, Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan, Prof. Dr. Veli Öztürk, Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu ve Prof. Dr. Taner Gören de destek verdi.


Eylemlerin dozu artacak


Eylemde konuşan SES İşyeri Temsilcisi Nurşen Denizci, taleplerinin yerine getirilmesi konusunda herhangi bir adım atılmadığını, bu nedenle eylemlerinin süresini ve dozunu artıracaklarını duyurdu. 15 Aralık tarihinde rektörlük seçimi yapılacağını ve vaatlerin havada uçuştuğunu aktaran Denizci, bu vaatlerde bile sadece öğretim üyelerinin düşünüldüğünü ifade etti. “Öğretim üyeleri dışındakileri yok sayan, kanunda belirtilen döner sermaye dağılım üst sınırını sadece öğretim üyeleri için uygulayan, kanun önünde eşitlik ve hakkaniyet ilkesine aykırı ve antidemokratik olan uygulamaları kabul etmeyeceğiz” diye konuşan Denizci, 19 Kasım’da tam gün iş bırakıp rektörlüğe yürüyerek sağlık emekçilerinin taleplerini haykıracaklarını dile getirdi.
Ayrıca eyleme katılan öğretim üyeleri adına Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Gülüm ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Solakoğlu da birer konuşma yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)


Daha iyi hizmet için adaletsizlik giderilmeli
Prof. Dr. Işın Kılıçarslan: Bu işin gerçekten ekip işi olduğuna inanıyorum ve arkadaşlarımızın gerçekten motive olarak severek çalışabilmesi için bizlerin aldığı dönerden pay almalarını yürekten savunuyorum.
Prof. Dr. Selma Karabey: Sağlık işinin bir ekip işi olduğunu sürekli söylüyoruz ve bunu derslerde de öğrencilerimize anlatıyoruz. Tabi bu kağıt üstünde kalan bir şey olmamalı arkadaşların taleplerinde dile getirdikleri gibi ücretlerde de bu ekip işin anlayışı yansıtılmalı ve herkes ekibe katkısı ölçüsünde döner sermayeden pay almalı bunun için onların taleplerini destekliyorum.
Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan: Yasaların koyduğu katkı payları var ve bu katkı paylarındaki adaletsizlik olağanüstü boyutlarda. Yıllarca böyle devam ediyor ve bunun değişmesi gerekiyor. Zaten maaşlardaki farka göre döner sermaye katkı payları veriliyor ama burada bu bile uygulanmıyor ve maaşlardaki farktan çok daha büyük bir fark döner sermayede oluyor. Gerçek bir sağlık hizmetinin verilebilmesi için bu adaletsizliğin giderilmesi lazım. Bu açıdan diğer çalışan arkadaşların hepsini destekliyoruz.


Talepler

 Çalışanlar hakkında alınacak kararlarda sendikamız taraf olarak kabul edilmeli,mutabakat sağlanmalıdır!

 Acil olarak döner sermaye oranları, öğretim üyelerinde de olduğu gibi tüm çalışanlar için üst sınıra yükseltilmelidir!

Promosyon paraları çalışanlara eşit dağıtılmalıdır!

14 Kasım 2008 Evrensel

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]