SES, TTB ve Dev-Sağlık İş, İstanbul’da ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, DİSK ve KESK’in 29 Kasım’da Ankara’da gerçekleştireceği “Krize, İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış Ve Demokrasi Mitingi” nde hep birlikte yer alacaklarını bildirdiler.

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye, IMF ile “stand by” da geçen yılların ardından, yeniden, Başbakan’ın ifadesiyle sıkması için “ümüğünü”  IMF’ye uzatmış durumda.

Bizler hemşire, hekim, eczacı, laborant, teknisyen, hastabakıcı, kısacası tüm sağlık çalışanları olarak yıllardır sağlık alanında yapılanların, yapılmak istenenlerin en yakın tanığıyız. İzlenen politikaların Türkiye insanının sağlığının korunması, geliştirilmesiyle değil, sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi, piyasalaştırılmasıyla ilgili olduğunu biliyoruz, yaşıyoruz.  

Şimdi bir krizin eşiğinde, içindeyiz. Biliyoruz, bu kapitalizmin krizi ve sorumlusu bizler değiliz. Ve yine biliyoruz ki bu süreçte birçok insan gibi sağlık çalışanları da işsiz kalma, zaten düşük olan gelirlerini yitirme, yarım yamalak da olsa güvencelerinden yoksun olma tehdidi ile karşı karşıyalar. Kamu’ da çalışanlar, geçen hafta alelacele TBMM de komisyona getirilen Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı kabul edilirse  güvenceli çalışmalarını da kaybedecekler. Tüm toplum gibi sağlık çalışanları da bu süreçte daha da fakirleşecek,  gelecekleri iyice güvencesiz hale getirilecek, dahası sağlık hizmetleri alanında yaşanacak sorunların sorumlusu olarak gösterilerek suçlanacak.

Yüksek sesle söylemek istiyoruz:

-1 Ekim’de yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası ile artık sağlık hizmetine ulaşmak daha da zorlaşmıştır ve kriz bahanesiyle doğacak ek olumsuzluklar da yaşanacaktır. Bunların sorumlusu biz değiliz.

Yüksek sesle söylemek istiyoruz:

Kamu-özel bütün sağlık çalışanlarının hak kayıplarına uğratılmasına göz yummayacağız. TBMM de bütçe görüşülüyor ve bizi, çalışanları, toplumun geniş kesimlerini gözeten taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz.

-Özel olarak Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısının hızla TBMM de komisyona getirilmesindeki amacın geri ödemelerde yaşanacak sıkıntılar nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın hastaneleri yani çalışanları üzerinden atma girişimi olduğunu fark ediyoruz. Karşıyız, karşı duracağız.

Bizler hekim, hemşire, eczacı, laborant, teknisyen, hastabakıcı tüm sağlık çalışanlarının örgütleri olarak bu alanda emeği savunan bütün örgütlerin katılım ve katkısına açık olduğumuzu vurguluyoruz.

Emekten, çalışanlardan yana bir mücadele için dünden daha fazla bir araya geleceğiz, bir arada olacağız. Bu koşullardan haklarımızı koruyarak, geliştirerek ancak böyle çıkabiliriz, bunun bilincindeyiz.

Bu amaçla haklarımızı istemek, yüksek sesle dile getirmek için KESK-DİSK tarafından 29 Kasım 2008’de Ankara’da düzenlenen mitingde hep birlikte yer alacağız.

Elimizi elinize uzatıyoruz; bir arada olup kenetlenerek sesimizi yükselttiğimiz takdirde başarılı olacağımızı biliyoruz.

19 Kasım 2008

  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]