Adana şubesi 4/C satüsünde çalıştırılanlar ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

 

4/C STATÜSÜNDE ÇALIŞANLAR KÖLE DEĞİLDİR

 

AKP hükümeti kamusal alanda çalışanların köle olmasını istiyor. Çalışanların kendi hükümetine sözleşmeyle bağlanmasını istiyor. Bunun için de iktidara geldiğinden bu yana sürekli değişik statüde çalışma koşulları yaratıyor ve bu koşullar her geçen gün çalışanlar aleyhine değişiyor.

Önce çakılı sözleşmeyi çıkardılar ve insanların tayin haklarını ellerinden aldılar, daha sonra 4B statüsünü çıkardılar ve çalışanların tüm özlük ve ekonomik haklarını kırpmaya başladılar, şimdi de 4C statüsünü ortaya attılar ve insanların kölelik düzeyinde sözleşmeler imzalamasını sağladılar.

 

 

4C statüsünde çalışanlar;

                Yılda 10 ay çalıştırılarak her yıl iki ay zorunlu ücretsiz izne ayrılıyor ve her yıl sözleşmeleri yenileniyor.

                Çalıştıkları 10 ay boyunca 650 YTL civarında maaş alıyorlar ve yıllık ortalama asgari ücretten de az maaşla çalışmak zorunda bırakılıyorlar.

                Hastanelerde çalışan 4C’liler diğer çalışanların aldığı döner sermayeden pay alamıyorlar.

                Başbakan Erdoğan’ın övüne övüne bir hal olduğu ek ödemelerden 4C’liler yararlanamıyorlar.

                Sendika üyesi olmaları konusunda hükümet sürekli sorun çıkarıyor ve çalışanlara gözdağı vererek örgütlenmeleri engelleniyor.

                Aslında Hükümet bu alanda da çok ciddi bir keyfiyet içerisindedir. Henüz bir yıl öce imam hatip mezunlarını 4C kadrosunda işe aldılar, önce 4B, ardından da 4A kadrosuna alarak tüm 4C’lilere nasıl davranılması gerektiğini çok iyi gösterdiler. Yine Başbakanlıkta çalışan 4C’lilere özel bir yasa ile 11 ay 27 günlük sözleşmeler imzalatarak yılda sadece 3 gün maaş almamalarını sağladılar, üstelik diğer 4C’lilerin aldığı maaştan iki kat daha fazla maaş vererek.

                4C statüsünde çalışanların gerek kendileri ve gerekse ailelerinden intihar edenlerin sayısı araştırıldığında ne denli zor koşullarda yaşadıkları, bankalara olan kredi borçlarının artık baş edilemez bir noktaya geldiği, evlerine ekmek götürebilmek, çocuklarını okutabilmek, bakkala, kasaba ve manava olan borçlarını ödeyebilmek için ne acılar çektiklerini çok iyi görebiliriz.

                Kısaca tam bir kölelik statüsünde çalışan 4C’lilerin SES olarak sorunlarına sahip çıkmak, insanca yaşayacakları bir ücret karşılığında ve kadrolu istihdamlarını sağlamak için biz buradan bir kez daha hükümete sesleniyoruz;

                4C’liler köle değildir ve hiç kimseyi bu denli ağır şartlar altında çalıştırmanız mümkün değildir. Çok daha ciddi trajedilere yol açmadan bu insanların örgütlenmelerinin önündeki engelleri kaldırın, sözleşmeli kölelik statüsünde çalışmaya son verin ve her çalışanın işten atılma kaygısı olmadan, insanca yaşayabileceği bir ücret ve çocuklarına onurlu bir gelecek bırakacağı bir çalışma ortamını yaratın. Bu statü ve ücret adaletsizliğine karşı eşit işe eşit ücret SES olarak en önemli taleplerimizden biridir.

                Tüm bunları siz sağlayamıyorsanız biz SES olarak 4C’lilerin bu sorunları çözülene ve sözleşmeli kölelik koşulları ortadan kalkana dek mücadele etmeye kararlı olduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz. 13.11.2008

                                                                                                                                                 Dr. Mehmet ANTMEN

                                                                                                                                                          Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]