29 KASIM 2008 tarihinde gerçekleştireceğimiz,  “İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ MİTİNGİ” öncesinde, 26.11.2008 Çarşamba günü tüm illerde yapılacak basın açıklamalarında okunmak üzere taslak metin hazırlanmıştır. Basın açıklaması metni ektedir.

 

TASLAK METİN

 

Değerli Basın Emekçileri,

Yeni bir zam haberiyle uyanmadığımız gün yok gibi! Yoksullaşma oranı gün geçtikçe iyice büyüyor. AKP hükümeti kamu emekçisine, işçiye, emekliye, dul ve yetimlere zam yaparken yüzde 2-3’leri geçmiyor ama doğalgaza, elektriğe, ulaşıma, haberleşmeye, yani sıra temel tüketim maddelerine gelince neredeyse yüzde 100’lere varan zamları yapmakta tereddüt etmiyor. Vergi oranlarındaki artışları takip etmekte zorlanıyoruz.

Son kriz AKP hükümetine ve sermayeye arayıp da bulamadığı bir bahane oldu. Kar eden şirketler bile işçi atıyor, krizin faturası bir kez daha emekçilere çıkarılmak isteniyor. Sorumlusu olmadığımız bu krizin bedeli bizlere ödettirilmek isteniyor.

Değerli Basın Emekçileri,

Evet, dünyada ekonomik bir krizin yaşanmaktadır. Krizin nedeni neo liberal politikalar dediğimiz kar hırsına ve sömürüye dayalı bir ekonomik anlayıştır. Üretimin yerine rantı, kamusallığın yerine özelleştirmeleri, dayanışmanın yerine rekabeti, toplumun yerine bireyciliği koyan bu anlayış, insanlığa aykırı doğası gereği iflas etmiştir. Milyarlarca kişiyi açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkûm etmek pahasına dünyanın tüm servetini elinde toplayan sermayedarlar, krizin altında yatan asıl nedeni gizlemek, sistemi sorgulatmamak için krizi bir kader gibi sunmak istiyorlar.

Ancak Ülkemizdeki kriz, ortaya yeni çıkan bir olgu değildir. Neredeyse krizin yaşanmadığı birkaç yılı üst üste göremedik. 1980, 1994, 1999, 2001 krizleri yakın dönemin bilinenleri olarak öne çıkarken, daha bir kriz bitmeden diğeri başlıyor. İktidara hangi parti gelirse, devraldığı ekonomik politikaları uygulamaya devam ediyor. Fakat AKP, IMF ve Dünya Bankası’nın emirlerini yerine getirmede şimdiye kadar iktidara gelen tüm partileri sollayan bir seyir izledi. AKP, iktidara geldiği günden bu yana tüm ekonomik tercihlerini IMF direktifleri doğrultusunda, sermayeden yana kullanmıştır. Yıllarca kamu emekçilerine sefalet ücreti dayatmıştır. AKP, bütçeleri halkın eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarına değil, faiz ve savaş harcamalarına ayırmıştır. Daha geçenlerde Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül bunu istemeden de olsa açıkça itiraf etmiştir.

AKP, yaşanılan ekonomik büyümeyi istihdama ve ücretlere değil, zenginlerin kasasına aktarmıştır. Dünya, giderek insanlığı tehdit eden kıtlığa karşı yeniden tarımı geliştirme yollarını ararken, AKP tarımı bir yük olarak görmüş, çiftçilerimizi, köylülerimizi açlığa terk etmiştir.

Gerçek işsizlik oranı %20’leri geçti. Hükümet rakamlarla oynasa da, enflasyon beklentisini sürekli revize etmek zorunda kalıyor. Halkın cebine yansıyan enflasyon oranı %30’lara ulaştı. Hayat pahalılığı, çarşı-pazarı etkisine alan ekonomik durgunluk, milyonlarca kişiyi tehdit eden kredi kartı ödemeleri, ödenemeyen çekler-senetler, kapatılan dükkânlar sosyal patlamanın habercisidir.  Eğer bugüne kadar sosyal bir patlama meydana gelmemişse, bunun temel nedeni siyasal alanda da yaşanan kriz, baskılar ve anti demokratik uygulamalardır. Anayasa’dan seçim sistemine, Kürt Sorunu’ndan laiklik meselesine, derin devlet ilişkilerinden ifade özgürlüğüne kadar çok farklı alanlarda kendisini gösteren bu kriz, en az ekonomik sorunlar kadar Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Hükümet, 12 Eylül anayasası ve uygulamalarına sarılarak iktidarda geçireceği günleri uzatacağını sanıyor ancak yanılıyor.

Değerli Basın Emekçileri,

Yıllardır ekonominin tüm yükünü sırtında taşıyan emekçi ve yoksul kesimlere bir kez daha krizin fatura edilmesine izin vermeyeceğiz. Krizin bedelini, krizi yaratanlar ödemelidir. Kriz bahane edilerek yeni işten çıkartmaların, zamların, vergilerin, ücret indirimlerinin, işsizlik fonunun yağmalanmasının ve yeni baskı yasalarının bizlere dayatılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Yeni vergiler ve zamlarla hayatlarımızın daha da zorlaştırılmasına izin vermeyeceğiz.

Artık işsizlik, yoksulluk ve yoksunluk içinde, siyasal baskıların ve antidemokratik uygulamaların cenderesi altında yaşamak istemiyoruz! Bizler, emekten yana, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir ülkede barış içinde kardeşçe yaşamak istiyoruz.

Ve bizler; kamu emekçileri, işçiler, işsizler, çiftçiler, dar gelirliler, meslek sahipleri, küçük esnaf, emekliler, gençler, kadınlar, kent yoksulları ve köylüler “İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara karşı” 29 Kasım’da Ankara’da “EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ MİTİNGİ”nde buluşuyoruz!

Neo-liberal ekonomik uygulamalar karşısında emekten ve üreticiden yana sosyal politikalarının uygulanması için,

AKP’nin 2009 yılı bütçesine karşı, kayıplarımızı telafi edecek sosyal bir program için,

Yolsuzluklara karşı dürüst ve ahlaklı bir yönetim anlayışı için,

Kirli ve karanlık ilişkilere karşı temiz bir toplum için,

Çatışma ve ayrışma politikalarına karşı Kürt sorununa barışçıl ve demokratik çözüm için,

Baskıcı ve antidemokratik 12 Eylül Anayasası’na karşı, Eşitlikçi, Özgürlükçü ve demokratik bir anayasa için

TÜM TOPLUMSAL KESİMLERİ SORUNLARINA SAHİP ÇIKMAYA, SESİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN 29 KASIM’DA MEYDANLARDA YAN YANA GELMEYE DAVET EDİYORUZ.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]