Sağlıkçılara Altı Ay Sonra Soruşturma

Facebook
Twitter
WhatsApp

14 Mart ve 1 Nisan  tarihlerinde SSGSS yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen eylemlerle ilgili, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çok sayıda sağlık emekçisine açılan soruşturmaya ilişkin SES Antalya Şubesi İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı. SES Antalya Şubesi adına açıklamayı okuyan Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, “Aradan altı ay geçtikten sonra,  tam da 1 Ekim’de yürürlüğe girmesi beklenen SSGSS Yasası için çeşitli eylem ve etkinlikler yapacağımız bu günlerde,  soruşturmanın başlatılmasını, mücadelemizden duyulan rahatsızlığın bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz” dedi. Kocaemir, “Bu soruşturma, bir kez daha Türkiye’de demokratik hakların ne kadar kullanılabileceğini, AKP Hükümetinin emekçilere ve emek örgütlerine yönelik tutumunu, meydanlarda demokrasi dersi verirken demokrasiden, sendikal hak ve özgürlüklerden ne anladıklarını herkese  gösteriyor” dedi.

 Bu tür girişimlerin  uğruna mücadele ettikleri  temel değerlerden kendilerini  asla geri döndürmediğini vurgulayan Kocaemir, bu soruşturmanın  mücadelelerinde  ne kadar doğru yolda olduklarını, siyasi iktidarın ise yürüttükleri  mücadeleden ne kadar rahatsız olduğunu gösterdiğini  söyledi.

23 Eylül 2008 BİRGÜN

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]