Şimdi Harekete Geç! Türkiye: Tutuklu Kadın Sendika Liderine Özgürlük PSI üyesi olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK üyesi ve sendika lideri olan Meryem Özsöğüt 14 Aralık 2007 tarihinde katıldığı ve aktivist Kevser Mırzak’ın polis tarafından öldürülmesini kınayan bir basın açıklamasını takiben 8 Ocak 2008 tarihinde polis tarafından gözaltına alınmıştır. Özsöğüt’ün bu basın açıklamasına katılımı sendikasına çekilen ve sendikanın basın açıklamasına katılımını talep eden bir faks üzerine olmuştur. PSI, basın açıklaması sırasında ve öncesinde polisin ya da diğer kamu otoritelerinin bu basın açıklamasının “yasadışı” olduğunu belirten herhangi bir uyarı yapılmadığını tespit etmiştir.  Özsöğüt ile birlikte aynı sebepten gözaltına alınan bazı kişiler tutuksuz yargılanmaktadır. Fakat Özsöğüt hala tutuklu yargılanmaktadır ve duruşmaları defalarca ileri bir tarihe atılmıştır.  PSI, tutuklanışının nedeni olarak Özsöğüt’ün bir sendika lideri olarak gerçekleştirdiği eylemleri görmek konusunda ısrarlıdır. F tipi izole bir hücrede tutukluluğunun devamı Türkiye Hükümeti’nin sendikalara olan düşmanca tavrının ve her ne araçla olursa olsun sendikaların gerçekleştirdiği eylemlerin meşruiyetini bastırma isteğinin göstergesidir. Türkiye Hükümeti’nden PSI’ya gönderilen cevaplarda Özsöğüt’ün sendikal faaliyetleri nedeniyle değil “terör örgütü” üyesi olması ve bu “terör örgütü lehine propaganda yapması” dolayısıyla tutuklandığı belirtilmiştir.  PSI Türkiye Hükümeti’ni Meryem Özsöğüt’ün derhal serbest bırakılması, güvenliğinin sağlanması ve kendisinin imzaladığı uluslar arası normlara uyması konusunda uyarır.  İmza Metni: Başbakan Recep Tayyip ErdoğanTürkiye CumhuriyetiAnkaraTürkiye ek olarak gönderilen: İçişleri Bakanı Bay Beşir Atalay                                      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bay Faruk Çelik,  Size Sayın Meryem Özsöğüt’ün derhal serbest bırakılması ve güvenliğinin garanti altına alınması için gerekli adımların atılması konusunda uyarmak için yazıyorum.  Meryem Özsöğüt’ün 14 Aralık 2007 tarihinde katıldığı ve aktivist Kevser Mırzak’ın polis tarafından öldürülmesini kınayan bir basın açıklamasını takiben tutuklandığını öğrenmiş bulunuyorum. Özsöğüt’ün bu basın açıklamasına katılımı sendikasına çekilen ve sendikanın basın açıklamasına katılımını talep eden bir faks üzerine olmuştur. Anlamış bulunuyorum ki, basın açıklaması sırasında ve öncesinde polisin ya da diğer kamu otoritelerinin bu basın açıklamasının “yasadışı” olduğunu belirten herhangi bir uyarısı olmamıştır.  Ayrıca Özsöğüt ile birlikte aynı yada benzer sebepten gözaltına alınan bazı kişiler tutuksuz yargılanmaktadır. Fakat Özsöğüt hala tutuklu yargılanmaktadır ve duruşmaları defalarca ileri bir tarihe atılmıştır.   Hükümetinize Sayın Özsöğüt’ün derhal serbest bırakılması, güvenliğini sağlanması için gerekli adımların atılması, bütün kamu sektörü çalışanlarının herhangi bir devlet müdahalesi olmaksızın örgütlenmesinin, sendika kurmalarının ve meşru sendikal eylemlerde bulunmalarının hem yasalarla hem de pratikte tümüyle garanti altına alınması konusunda çağrıda bulunuyorum. Saygılarımla 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]