SAĞLIK POLİTİKASI REFORMU -kitap tanıtımı

Facebook
Twitter
WhatsApp

John Lister, Çeviren: M.İnan, A.Kılıçaslan, İNSEV Yayınları, 2008, 416 sayfa

Son dönemlerde sosyal politika alanında en çok tartışılan konulardan birisi sosyal güvenlik reformu diğeri ise bununla bağlantılı olarak gündeme gelen sağlık politikaları. Türkiye’deki sağlık politikalarını, küresel bağlamda anlamlandırmamıza, diğer ülkelerdeki sağlık reformu pratiklerini ve sonuçlarını değerlendirebilmemize imkân tanıyacak kapsamlı bir çalışma, İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (İNSEV) tarafından yayımlandı.

Dr. John Lister’ın Sağlık Politikası Reformu-Yanlış Yolda mı Gidiyoruz? başlığı ile Türkçeye çevrilen kitabı, küresel ölçekte sağlık reformlarını ele alıyor. Yazar, 1980’lerin başından itibaren Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel aktörler tarafından teşvik edilen, özellikle gelişmekte olan ülkelerde birbiri ardına uygulanmaya başlanan ‘sağlık reformları’nın ‘küresel bir endüstri’ haline geldiğini iddia ediyor. Kitapta, uygulanmakta olan reformların başarı ve başarısızlığını sınamak amacıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan toplam kırk iki ülkenin ‘sağlık reformları’ analiz ediliyor.

 

 John Lister, ‘piyasa-tarzı’ sağlık reformlarının, ekonomik gereksinimden çok, ideolojik inançla yürütüldüğünü ve bu tür reformların, vaat ettikleri ilerlemeleri gerçekleştirememelerine rağmen çoğaldığını savunuyor. Yazar verdiği örneklerle, reformların, hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetlere erişimdeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gibi amaçlarla değil, piyasa ve aktörler tarafından yönlendirilen, temelde gereksiz tıbbi teknoloji, ilaç ve kar oranını yükseltmeyi amaç edinen bir dizi araç ve politikalarla uygulanmakta olduğunu ortaya koymaya çalışıyor.

 

John Lister, aynı zamanda, okuyucuların herhangi bir ülkedeki sağlık reformunu ele alırken, ‘bütçe kesintilerini gizlemeyi amaçlayan boş vaatler ve göz boyamalar’ ile ‘gerçekten olumlu reform önerileri’ arasında bir ayrım yapmalarına yardımcı olabilecek kapsamlı bir kontrol listesi sunuyor.

Doktor Lister, kitabıyla piyasa temelli yaklaşıma dayanan sağlık politikalarının, başta yoksul, dezavantajlı ve sosyal olarak savunmasız (yaşlılar ve akıl hastaları gibi) kesimlerin gereksinimlerini kapsamaktan uzak olduğunun altını çiziyor. Küresel sağlık reformu endüstrisinin eleştirel bir kılavuzu olan bu kitap hiç şüphesiz, Türkiye’de de uygulanmakta olan sağlık politikalarının yeniden değerlendirilmesine ve sağlık reformlarının uygulandığı küresel içeriğin yeniden düşünülmesine katkı sağlayacaktır. Kitabı edinmek için: 0216 449 44 25
Fatih Artvinli http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=ktp&haberno=7486 ‘den alınmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]