Merak Ediyoruz:

Sağlık Bakanı ne zaman ülke sağlığına sahip çıkacak? 1 Mayıs’ta İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesi’ne atılan gaz bombası, hastanede çalışan sağlık emekçilerinin, yatan hastaların, çocukların ve hasta yakınlarının zarar görmesine neden olmuştur.  

Gaz Bombası bir silahtır ve insanı öldürebilmektedir: 

Uluslar arası Cenevre Sözleşmesine göre savaş halinde bile hastaneler dokunulmayacak yerler arasındadır. Bu kurumlara saldırı düzenleyenler savaş suçu işlemiş sayılırlar. AKP hükümeti ve Valisi İstanbul’da taleplerini haykırmak için demokratik haklarını kullanmak isteyen emekçilere savaş açmıştır. Ülkeler arası savaşta bile görülmeyecek şekilde kendi vatandaşlarına ve hastanelerine gaz bombası atmıştır. 

Şimdi Sağlık Bakanına soruyoruz: 

Bu durum, olanlara hiçbir tepki göstermemiş olan halkın sağlığından sorumlu Sağlık Bakanını hiç ilgilendirmiyor mu? Yoksa gaz bombaları sağlığa yararlı da biz mi bilmiyoruz? Hükümetiniz ve valiniz savaş suçu işlerken, ülkenin sağlığından sorumlu bakan olarak siz ne yapıyordunuz?  Biz biliyoruz ki siz radyoloji çalışanlarını 9 saat çalıştıracak, hastaneleri işletmeye dönüştürecek, ithal hekime olanak tanıyacak düzenlemelerle meşgulsünüz.  Bizler, sizin Sağlık Bakanı olarak bu saldırıya tepkisiz kalmanızı kınıyor ve yaşam hakkının kutsallığını her platformda dile getirmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz. Bu tür kimyasalların güvenlik güçlerince kullanılmasının yasaklanması için de sizi göreve davet ediyoruz.                                                                                               

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]