Doktor Ve Hemşirelerden Simitli Eylem -Gaziantep

Facebook
Twitter
WhatsApp

Maliye Bakanlığı'nın yeni yayınladığı genelge ile yemek haklarının ellerinden alındığını iddia eden doktor ve hemşireler, simit yiyerek yeni yasayı protesto etti.

Maliye Bakanlığı'nın yeni yayınladığı genelge ile yemek haklarının ellerinden alındığını iddia eden doktor ve hemşireler, simit yiyerek yeni yasayı protesto etti.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde basın açıklaması yapan doktor ve hemşireler, 'Yemek haklarımız elimizden alınamaz' şeklinde slogan attı. Eylemci grup tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Maliye Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yemek ücretlerinin döner sermaye katkı paylarından alınmasını emretti. Bu durumda aylık 100-150 YTL çalışanların döner sermaye katkı paylarından kesilecek, yani maaşlarımızda azalma olacak. Sağlık çalışanları 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Bu arada, yemek ihtiyacı olmayacak mı? Daha önce de nöbet ücretlerinin genel bütçe yerine döner sermayeden ödenmesini öngören bir genelge çıkartılmıştı. Bu genelge ile çalışanlara dağıtılan döner sermaye payları düşürülmüş oldu. Bu uygulamanın sonu Kamu Hastane Birlikleri Yasası'nın çıkmasıyla birlikte tüm ücretimizin, yani maaşlarımızın hastane döner sermayelerinden ödenmesi demektir. Maliye Bakanlığı'nın 2736 sayılı yazısı, antidemokratik bir şeklide yemeklerin paralı hale gelmesini sağlayan bir genelgedir."

 

fotograf için>>>>>

Yeni genelgeyi simit yiyerek ve ıslık çalarak protesto eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. 11.04.08 tarihinde http://haber.lpghaber.com/Doktor-Ve-Hemsirelerden-Simitli-Eylem–haberi-54877.html’den alınmıştır

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]