Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kadınların erkeklere nazaran daha çok işsizlikle karşı karşıya kaldığını ve yine erkeklere nazaran daha güvencesiz işlerde çalışmak durumunda olduklarını açıkladı.

ILO’nun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde yayımladığı dünyada kadınların istihdam edilmesi eğilimlerine ilişkin yıllık raporunda, kadınların erkeklere nazaran daha az üretken olan işlerde, daha az maaşla ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmak zorunda kaldıklarının saptandığı belirtiliyor.

2007’de kadınların faaliyetlerinin oranlarının yüzde 52,5 olarak kayıtlara geçtiği, buna karşılık erkeklerde bu oranın yüzde 78,8 olduğuna dikkat çekilen raporda, kadınlarda işsizlik oranının yüzde 6,4 olduğu, erkeklerde ise yüzde 5,7 olduğu ifade ediliyor.

Raporda, her ne kadar faal kadınların toplam sayısında önceki senelere göre yüzde olarak bir artış kaydedilse de, küçük de olsa bir düşüş saptandığına da işaret ediliyor. Özet rapor için>>>>>

haberler.com

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]