SAVAŞ VE ŞİDDET SORUNU ÇÖZMEDİ, ÇÖZMEYECEK!

Yanı başımızda ABD emperyalizminin başlattığı savaş ve işgalde bir milyona yakın insan öldü. Enerji kaynakları, altyapı ve binlerce yıllık kültürel değerler yağmalandı. Sömürü uğruna ilk özelleştirilen alanlardan biri sağlık hizmetleri oldu.  Bir yandan üniversitelerde türban serbestisi üzerinden toplumsal kamplaşma, gerilim yaratılırken, diğer yandan bugünlerde süren sınır ötesi operasyonla gençlerimizin ölümünden, ABD emperyalizminin başlattığı Büyük Ortadoğu Projesi üzerinden  Türkiye’nin bataklığın içine sürüklenmeye çalışılmasından kaygı duyuyoruz. 25 yıldır Kürt sorunu savaş, şiddet, inkar ve imha politikalarıyla bastırılmaya çalışılıyor. Yiten canlar, ekonomik ve sosyal gerileme; işsizlik ve açlıkla, sonuçları ortada. Oysa Kürtler bu ülkenin yurttaşlarıdır ve kültür ve kimlikleriyle bu ülkede kardeşçe yaşamak istiyorlar. Bir sağlık örgütü olarak bugüne kadar savaşa karşı, hep barış dedik. Yiten canlar, insani değerler, doğa tahribatıyla savaşın en önemli halk sağlığı sorunu olduğunu dillendirdik. Bir kez daha barış diyor, sının ötesi operasyonlara, ölümlere son verilmesi ve sorunların demokratik yollarla çözülmesi için kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.

27.02 2008                                                                                                                      

                                     

                                                                                                       SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]