Eskişehir'de ve Kadıköy'de Demokratik Kitle Örgütleri SSGSS'yi Protesto Etti.

Eskişehir  1. fotoğraf   2. fotoğraf 

13 Ocak Pazar günü Eskişehir'de EBTO,KESK,DİSK,ÖDP,EMEP,HALKEVLERİ, TMMOB, ESMMMO, İKP, HARB-İŞ VE KRİSTAL-İŞ üyelerinden oluşan yaklaşık bin kişilik bir grup Kızılay'da bulunan KESK Şubeler Platformu binasının önünde toplanarak, sloganlar eşliğinde, Odunpazarı mevkiinde bulunan SGK Bölge Müdürlüğü'ne dek yürüdüler. Yol boyunca, AKP iktidarının çıkarmaya çalıştığı yasa tasarısının yaratacağı yıkımın anlatılması çevrede bulunanlarca dikkatle dinlendi. Sık sık kitlenin attığı sloganlarla yaklaşan tehlikenin önemi vurgulanarak SSGSS protesto edildi. SGK Bölge Müdürlüğü önünde DİSK bölge Temsilcisi Bayram KAVAK tarafından okunan basın açıklamasıyla, istersek "Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek" hakkının sağlanabileceği vurgulandı. 

 

Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu Kadıköy’de Eylem Gerçekleştirdi. 

Kadıköy fotoğraf 

2.fotoğraf   3.fotoğraf   4. fotoğraf

Kadıköy Altı Yol Boğa Anıtından başlayan yürüyüşü polis kitlenin önüne barikat kurarak engellemek istedi. Bir süre burada bekleyen kitle Kadıköy çarşı içinden yürüyüşe devam ederek buradan İskele Meydanı’na ulaştı.

İskele Meydanı’nda toplanan yaklaşık 2500 kişi “Genel Sağlık Sigortasına Hayır” dedi. İskele Meydanı’nda, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Algan Platform adına basın açıklamasını okudu. Açıklamada Algan; “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası geçen sene TBMM’de kabul edilmişti. Anayasa Mahkemesi bir dizi maddesini iptal edince önce 1 Temmuz 2007’e sonra 1 Ocak 2008’e ertelendi. AKP Hükümeti şimdi veto edilen kanundan da kötü bir tasarıyı meclisten geçirmeye çalışıyor. İMF emrediyor AKP meclisten geçiyor” dedi.

Genel Sağlık Sigortasının en çok kadınları ve gençleri olumsuz etkileyeceğini belirten Algan, "ev kadınlarının harcadığı karşılıksız emeği yok sayan yasa tasarısı kadınları aileye, erken evliliğe, koca eline bakmaya mahkum ediyor”dedi.  Açıklamanın ardında eylem sona erdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]