SES Bitlis Şubesi 8-9 Aralık 2007 tarihlerinde Ahlat Selçuklu Oteli’nde bir gece konaklamalı işyeri temsilcilerine ve yöneticilere dönük bir eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Eğitime 46 arkadaşımız katıldı. eğitimci olarak Genel Eğitim Sekreteri Sayın Salman Kılıç, KESK Hukuk Danışmanı Av. Öztürk Türkdoğan, SES’ten Sendika Uzmanı Sayın Cahide Sarı ve İzmir Tabip Odası eski başkanı Sayın Dr. Zeki Gül katıldı. küreselleşme ve Sendikalar, Sendikalarla ilgili Yasal Zemin ve Hukuksal Haklarımız, Dönemsel Mücadele Programı, Sağlık Politikaları başlıklı konular işlendi. Eğitim çalışmamıza her meslek grubundan, farklı inanç ve kültürlerden emkçiler katıldı. Siirt ve Urfa Şube başkanlarımız da eğitim çalışmamıza misafir olarak katıldılar. sonuç itibariyle SES Bitlis Şubemiz bir bütün olarak eğitimden güçlenerek ve moralli çıktı.

1. fotoğraf

2.fotoğraf

3.fotoğraf

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]