Fazla Çalışmaya Hayır diyen Kocaeli Tıp Fakültesi çalışanları mücadele ederek kazanılacağını gösterdi.

 Kocaeli Üniversitesi Hastanesi başhekimliğinin, Sağlık Bakanlığı’nın radyoloji teknisyenlerinin çalışma saatlerinin haftalık 45 saate çıkarılmasını isteyen 08.11.2007 tarih ve 21025 sayılı yazısına dayanarak, tüm çalışanların haftalık çalışma saatlerini 45 saate çıkaran ve servis saatlerini buna göre düzenleyen duyurusu üzerine hastane çalışanları direnişe geçmişti.

 

Dilekçe vermek, alkışlı protesto, basın açıklaması, idarecilerle görüşme vb. mücadele yöntemlerini 10 gündür sürdüren sağlık emekçilerinin 15.11.2007 tarihinde hastane bahçesinde yaptığı basın açıklamasına SES Genel Başkanı da katıldı. Basın açıklaması öncesi, Tıp Fakültesi Dekanı ile SES Genel Merkezi’nin yaptığı görüşmenin ardından, tüm çalışanların ve sendika, dernek ve siyasi partilerin de desteği ile yapılan kitlesel basın açıklamasında haftalık çalışma saatinin yeniden 40 saate çekilmesi için mücadele birliği ve kararlılığı bir kez daha vurgulandı. 16.11.2007 günü ise başhekimlik tarafından eski çalışma düzenine geçildiği çalışanlara duyuruldu. Kocaeli Üniversitesi emekçileri, kadrolu-kadrosuz, sözleşmeli-memur ayrımı yapmadan birleşik mücadele yürütmenin kazanımla sonuçlanacağını gösterdiler.

fotoğraf için>>>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]