Hizmet Alımı İle Sağlık Personeli Alımına Danıştaydan Bir Kez Daha Yürütmeyi Durdurma

Facebook
Twitter
WhatsApp

 Danıştay kararı için >>>>

Sendikamızın (j) bendine yönelik olarak açmış olduğu dava sonucunda Danıştay (j) bendinde geçen “… ayrıca kaliteli ve verimli hizmet verilmesini temin …” ibaresine yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]